Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2018

Devoluution syventäminen ja hyötyjen varmistamisen tukiohjelma Keniassa

Kuvaus

YK:n kehitysohjelman UNDP:n hallinnoiman ja yhdessä kahden muun YK-järjestön - UN Womenin ja UNICEF:n - kohdemaa Keniassa toimeenpaneman ohjelman tavoitteena on parantaa ja syventää maan perustuslaista lähtöisin olevan hallinnon hajauttamisen (devoluution) tuloksia. Ohjelmalla kehitetään maakuntien kykyä suoritua niille perustuslaissa asetetuista tehtävistä ja velvollisuuksista. Ohjelma vahvistaa aluehallintojen vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta sekä parantaa kansalaisten saamia palveluiden laatua ja saatavuutta. Ohjelma huomioi erityisesti naisten ja lasten oikeudet ja kehittää Kenian aluehallintojen katastrofikestävyyttä. Ohjelma toimii kansallisella tasolla, sekä maakuntatasoilla piloottimaakunnissa. Fokusmaakuntien määrä on 17/47 ja valitut maakunnat kuuluvat Kenian köyhimpiin alueisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2022 kenialaisilla on parempi pääsy hyvin hallinnoituihin korkean tason palveluihin maakuntatasolla. Haavoittumimmassa asemassa olevat ihmiset saavat laadukkaampia sosiaaliturvapalveluita, ml. sukupuolittuneen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaiset palvelut. Kenialaiset olisivat ohjelman jälkeen myös vähemmän alttiita katastrofiriskeille ja yhteisöjen katastrofikestävyys on parantunut. Suomi on aikaisemmin tukenut Maailmanpankin Kenya Accountable Devolution Programmen rahastoa (2 miljoonaa 2015-2017). KADPin kautta on saatu merkittäviä tuloksia, mm valtiovarainministeriön kapasiteetti kanavoida ja seurata varoja maakunnille on vahvistettu ja maakuntien tilivelvollisuus budjetoinnissa on vahvistettu. Teknisen tuen kautta on otettu käyttöön uusia työkaluja avoimen ja osallistuvan budjetoinnin tukemiseksi, mikä on tuottanut konkreettisia kehitystuloksia ja investointeja palveluihin maakuntatasolla. Suomi myös tuki Saksan kehitystoimija GIZ:in hyvän hallinnon ja anti-korruptiohanketta (2015-2016) ja sen kautta on vahvistettu anti-korruptiotyöstä vastaavien toimijoiden teknistä osaamista. Ohjelman suunniteltu kokonaisbudjetti on 43,8 miljoonaa USD neljälle vuodelle 2019-22. Neuvottelut ohjelman rahoittamisesta jatkuvat edelleen. Suomen lisäksi ohjelmaa luultavasti aikovat rahoittaa avunantajamaista ainakin Ruotsi ja Italia. UNDP keskustelee myös Iso-Britannian, Norjan ja Japanin kanssa rahoituksesta ja jatkaa aktiivistä varainkerua. UNDPn neuvottelut Kenian valtiovarainministeriön kanssa ovat myös kesken, Kenian rahoitusosuudeksi on arvioitu 10-20% kokonaiskuluista.

Rahoituspäätös  14.12.2018

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

  • YK:n kehitysohjelma
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821277

Tunnus

UHA2018-007347

Sivua muokattu

21.12.2018