Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.12.2018

Turkin pakolaisavun koordinaatioväline

Kuvaus

EU-Turkki –julkilausuman 2016 täytäntöön panemiseksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot perustivat Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen. Tuen tavoitteena on Syyriasta Turkkiin tulleiden pakolaisten humanitaaristen- ja kehitystarpeiden tyydyttäminen. EU sitoutui alun perin tekemään vuoden 2018 loppuun mennessä päätöksen kolmen miljardin euron lisärahoituksesta koordinaatiovälineelle. EU-budjetista katetaan kaksi miljardia euroa ja jäsenvaltioilta miljardi euroa. Suomi on tämän mukaisesti velvollinen osallistumaan koordinaatiovälineen rahoitukseen 14 404 791 eurolla vuosina 2019-2023.

Rahoituspäätös  10.12.2018

14 405 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 33%
  • Perusterveydenhuolto 33%
  • Hätäapu, ruoka 34%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Euroopan unioni

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

85501124

Tunnus

UHA2018-007382

Sivua muokattu

14.12.2018