Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.06.2018

Länsirannan haavoittuvien alueiden (C-alue, Itä-Jerusalem) tuki UNDP:n hallinnoiman CRDP-ohjelman kautta

Kuvaus

Länsirannan C-alue on keskeinen Israelin ja palestiinalaisten konfliktin kahden valtion ratkaisun elinvoimaisuudelle. Alue yhdistää Länsirannan muut alueet toisiinsa ja sillä on merkittävää taloudellista potentiaalia (maa-ala, maatalous, luonnonvarat). C-alueen ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisyhteisöt ovat haavoittuvaisia, erityisesti Israelin miehityksestä johtuen. CRDP-ohjelma on UNDP:n hallinnoima rahoitusinstrumentti, jolla tuetaan yhteisöjohtoisia ja kansalaisjärjestöjen toimeenpanemia hankkeita C-alueella ja Itä-Jerusalemissa. CRDP:n pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa C-alueella ja Itä-Jerusalemissa asuvien ihmisten kantokykyä ylläpitämällä ja kehittämällä ihmisten elinolosuhteita. Hankkeen välittöminä tavoitteina on parantaa julkisten ja sosiaalipalveluiden infrastruktuuria, parantaa palestiinalaisten pääsyä elinkeino- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin ja vahvistaa Palestiinalaishallinnon kykyä edistää mainittujen alueiden kehitystä. Suomen tuki CRDP:lle on 400 000 euroa vuosina 2018 - 2019.

Rahoituspäätös  18.06.2018

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Monisektoriapu 25%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906216

Tunnus

UHA2013-007360

Sivua muokattu

27.11.2018