Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.02.2018

Opetussektorin tuki, vaihe VI

Kuvaus

Palestiinalaisalueen opetussektorille suunnataan yhdeksän miljoonan euron tuki vuosina 2018 - 2020. Sektoritukijärjestelyyn osallistuvat myös Irlanti, Norja ja Saksa. Rahoituksellaan Suomi tukee miehitetyn Palestiinalaisalueen opetussektorin kokonaisvaltaista kehitystä. Tuen päätavoitteena on edistää palestiinalaislasten oikeutta saada laadukasta ja tasa-arvoista opetusta. Suomi on tukenut Palestiinalaishallinnon opetussektoria vuodesta 1997 lähtien. Suomen aiempi tuki on osaltaan myötävaikuttanut siihen, että palestiinalaisten koulutus- ja lukutaitotaso on korkea, tytöt ja pojat osallistuvat opetukseen tasapuolisesti, lasten turvallista pääsyä opetukseen tuetaan ja varhaiskasvatus ja inklusiivinen opetus ovat opetusministeriön prioriteetteja. Oikeus oppimiseen on keskeinen ihmisoikeus ja tuella halutaan taata palestiinalaislasten tasa-arvoinen pääsy koulutukseen.

Rahoituspäätös  14.02.2018

9 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 10%
  • Opetuksen infrastruktuuri 35%
  • Ala-asteen opetus 55%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906242

Tunnus

UHA2018-000155

Sivua muokattu

27.11.2018