Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2018

Forest & Farm Facility (toinen vaihe)

Kuvaus

Forest and Farm Facility (FFF) on vuonna 2012 perustettu kumppanuusohjelma, jota hoitaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) yhteistyössä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN), International Institute for Development and Environment (IIED) ja AgriCordin kanssa. Suomi tuki FFF:a vuosina 2013-2017 yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla. FFF toimii paikalliselta aina kansainväliselle tasolle. Tavoitteena on, että toisen vaiheen ohjelma kattaisi 25 maata. FFF:n kehitysvaikutustavoite on ilmastokestävät alueet ja paremmat toimeentulomahdollisuudet. FFF korostaa metsä- ja maataloustuottajien tuottajajärjestöjen roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja tuottajien, erityisesti naisten, nuorten ja alkuperäiskansojen, toimeentulomahdollisuuksien lisäämiseksi. FFF:n tulostavoitteet heijastavat kestävän kehityksen Agenda 2030:n integroitua lähestymistapaa: 1) inklusiivisempi hallinto ja sektorit ylittävät prosessit johtavat tuottajajärjestöille enemmän mahdollisuuksia tarjoaviin politiikkoihin ja oikeudelliseen ympäristöön; 2) enemmän yrittäjyyttä, markkina- ja rahoitusmahdollisuuksia sukupuolten välisen tasa-arvon huomioivien arvoketjujen ja tuottajajärjestöjen tarjoamien liiketoimintapalvelujen avulla; 3) parannettu ilmastonmuutoksen hillintää, siihen sopeutumista ja resilienssiä alueellisessa (landscape) mittakaavassa tuottajajärjestöjen suoran osallistumisen avulla ja integroimalla toimet inklusiivisiin toimeentulomalleihin; ja 4) parantunut ja yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja kulttuuripalveluihin. Suomen tuki FFF:n toiselle vaiheelle vuosina 2018-2020 on 2,1 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  08.11.2018

2 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Metsäpolitiikka ja -hallinto 60%
 • Maatalousosuuskunnat 40%

Erityinen kohderyhmä

 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • YK:n elintarvike- ja maatalousjärj
 • Maailman luonnonsuojeluliitto
 • International Institute for Environment and Development (IIED)
 • AgriCord

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892232

Tunnus

UHA2018-000994

Sivua muokattu

26.11.2018