Irakin vakauttamisrahasto, FFIS, UNDP
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.06.2020

Irakin vakauttamisrahasto, FFIS, UNDP

Kuvaus

Kyseessä on covid-19-vaikutusten vähentämiseen kohdistuva hanke. Sisällissodasta toipuva Irak kamppailee monien haasteiden kanssa. Näihin kuuluvat 1.4 miljoonaa sisäistä pakolaista, äärijärjestöjen sortotoimet, sisäpoliittinen kriisi sekä öljyn hinnan romahdus. Covid-19–pandemian aiheuttamat poikkeusolot lisäävät taloudellista, sosiaalista ja terveydellistä ahdinkoa. Maan terveydenhuolto on heikossa tilassa, eikä kykene kohtaamaan pandemiaa. Pandemian hallitsematon leviäminen Irakissa voisi horjuttaa kv. yhteisön tuella saavutettua haurasta vakautta ja johtaa yhteiskunnan romahtamiseen. Irakin vakautustoimia koordinoiva UNDP tukee Irakin valmiutta kohdata pandemia. UNDP vahvistaa WHO:n tuella laaditun kansallisen pandemia-strategian (Iraq Country Strategic Preparedness and Response Plan Against COVID-19) mukaisesti terveyssektorin toimintakykyä, hallinnon kriisinhallintatoimia sekä sen arviointi-/suunnitteluosaamista kriisistä poispääsyn mahdollistamiseksi. Hankkeen tavoitteet keskittyvät: 1. Terveydenhoitojärjestelmän vahvistamiseen epidemian leviämisen ehkäisemiseksi (mm. suojavälineiden tarjonta ja potilaiden turvallisen asioimisen mahdollistaminen sairaaloissa/laboratorioissa. 2. Hallinnon ja YK:n maatiimin kriisinhallintatoimien vahvistamiseen, jotta kriisiin voidaan vastata tehokkaasti. 3. Viruksen aiheuttamien sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointiin ja kriisistä poispääsy-strategioiden luomiseen. Hanke toteutetaan UNDP:n hallinnoiman Irakin vakauttamisrahaston (Funding Facility for Stabilization, FFS) alaisuudessa, hyödyntäen sen hallintorakenteita. Suomi on tukenut rahastoa yhteensä 9 MEUR vuodesta 2016 lähtien. Rahasto on keskeinen osa Irakin kansallisia vakauttamistoimia. Sen toiminta tukee Isiltä vapautettujen alueiden vakauttamista, mahdollistaen väestön paluun koteihinsa. Hankkeita toteutetaan 1) infrastruktuurin jälleenrakentamiseksi; 2) elinkeinojen elpymisen ja työpaikkojen synnyn tukemiseksi; ja 3) paikallishallintojen kehittämiseksi. Pandemian vastaisista toimista luodaan oma output-tulosalue rahaston ohjelmadokumenttiin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 22.4 MUSD (n. 20.7 MEUR). Keväällä 2020 rahoitusta on koossa ennen Suomen rahoituspäätöstä noin 9 MUSD (8.5 MEUR). Afrikan ja Lähi-Idän alueosasto esittää hankkeelle rahoitusta 2 MEUR vuoden 2018 määrärahasta. Maksatus tehdään kerralla heti rahoituspäätöksen ja sopimuksen allekirjoitusten jälkeen.

Lisätietoa

http://www.iq.undp.org/

Rahoituspäätös  01.06.2020

2 000 000 €

Kohdemaa

Irak

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Katastrofiriskien vähentäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tartuntataudit 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601705

Tunnus

UHA2020-003759

Sivua muokattu

05.08.2020