Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2017

Lifeline-rahasto; Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen kehitysmaissa

Kuvaus

Lifeline-rahasto on vuonna 2011 perustettu rahasto, jonka kautta tuetaan ihmisoikeuspuolustajia maailmanlaajuisesti. Toiminta keskittyy kolmelle osa-alueelle: 1) kiireellinen apu vaarassa oleville ihmisoikeuspuolustajille, 2) advocacy-tyyppiset aloitteet ja 3) resilience-aloitteet. Toimintaa koordinoi seitsemän kansainvälistä järjestöä, jotka tekevät esitykset tuettavista kohteista. Perustamisensa jäkeen ihmisoikeuspuolustajien työtä on tuettu yli 100 maassa. Tällä hetkellä rahasto saa tukipyyntöjä huomattavasti enemmän kuin on mahdollista tukea. Koska ihmisoikeuspuolustajien tukeminen on Suomen ulkopolitiikan kärkiteemoja, esitetään että Suomi myöntää rahastolle 100.000 EUR kehitysmaissa tapahtuvaan toimintaan vuosina 2017 ja 2018.

Lisätietoa

https://www.csolifeline.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  15.12.2017

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Lifeline Embattled CSO Assistance Fund

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892846

Tunnus

UHA2017-005711

Sivua muokattu

05.09.2018