Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.03.2018

Humanitaarinen apu; Plan International Suomi 2018 operaatiot

Kuvaus

Plan International Suomi toteuttaa vuonna 2018 operaatioita Etiopiassa ja Nigeriassa. Etiopiassa jatketaan sekä vakavan että keskivakavan aliravitsemuksen hoitoa neljällä jatkuvasta kuivuudesta kärsivällä alueella. Lisäksi tuetaan paikallisia lastensuojelukomiteoita jäljittämään kuivuuden takia perheistään eronneita lapsia ja palauttamaan heidät kotiinsa. Nigerian operaation tavoitteena on taata pääsy laadukkaaseen ja turvattuun varhaiskoulutusohjelmaan sekä opetuksen laadun parantaminen varhaiskoulukeskusten hoitajien kapasiteetin vahvistamisen kautta. Tämän lisäksi hanke pyrkii vahvistamaan psykososiaalisen tuen tarjontaa sekä laatua lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä varhaiskoulukeskusten ohjaajille. Vanhempien psykososiaalista hyvinvointia vahvistetaan lisäksi vanhempainkerhojen toiminnan tukemisen kautta. UM:n tuki operaatioille vuonna 2018 on 1 000 000 EUR.

Rahoituspäätös  01.03.2018

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Plan Suomi Säätiö

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892858

Tunnus

UHA2018-000569

Sivua muokattu

27.06.2018