Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2017

Global Equality Fund (GEF); LHBTI-oikeuksien edistäminen erityisesti Afrikassa (2. lisämyöntö)

Kuvaus

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (ns. LHBTI-ihmisten) asema on useissa maissa haavoittuva, ja heihin kohdistuu monenlaista syrjintää. Suomi on tukenut Yhdysvaltain v. 2011 perustamaa Global Equality Fund -rahastoa vuosina 2014-16 (yhteensä 1,5MEUR). Rahastotuen on todettu tukevan Suomen kehityspolitiikan tavoitteita (ml ihmisoikeusperusteisuus) ja vahvistavan LHBTI-ryhmiin kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksia. Suomi katsoo perustelluksi jatkaa tukea myös vuonna 2017-2018 (yhteensä 1 MEUR). Rahasto tukee ohjelmia, jotka edistävät LHBTI-ihmisten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Rahastoa hallinnoi USA:n ulkoministeriö yhteistyössä kansalaisjärjestöverkoston ja rahoittajavaltioiden kanssa. Rahasto tukee kolmen seuraavan osa-alueen kautta kansalaisjärjestöjen työtä kentällä: kapasiteetin vahvistaminen ja tekninen tuki, nopean toiminnan apu "Dignity for all"- rahaston kautta ja paikallisten kansalaisjärjestöjen tukeminen pienavustuksin. Suomen rahoitus ohjataan mm. ihmisoikeuksien universaalisuutta korostaville ja syrjimättömyyttä edistäville LHBTI hankkeille erityisesti Afrikan maissa (mm. Kenia, Uganda). Edunsaajina ovat paikalliset LHBTI-järjestöt ja -toimijat tuettavissa maissa. Tavoitteena on LHBTI-oikeuksien vahvistaminen, ko. ihmisten ja ryhmien yhteiskunnallinen voimaannuttaminen ja viranomaiskoulutus.

Rahoituspäätös  15.12.2017

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Global Equality Fund

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

29892352

Tunnus

UHA2017-005552

Sivua muokattu

05.09.2018