Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.10.2018

Kehitysmaatoimittajien vierailut Suomeen

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on Suomeen suuntautuvien kehitysmaatoimittajavierailujen toteuttaminen. Kehitysmaatoimittajavierailujen avulla rakennetaan verkostoja Suomen ja kehitysmaiden sekä suomalaisten ja kehitysmaiden toimittajien välillä ja esitellään avoimuuden ja mediavapauden toteutumista käytännössä. Mediayhteistyön perimmäisenä tavoitteena on tukea kehitysmaiden kestävää poliittista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen arvo on 50 000 €. Vuoden 2018 kehitysmaatoimittajien vierailut ja hankkeen puitteissa tehtävät toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Kiertotalousteemainen mediavierailu (03/2018) (toteutettu vuoden 2017 siirtomäärärahasta) 2. Nuorten toimittajien thisisFINLAND Foreign Correspondents’ Programme (08/2018); ODA-kelpoisten maiden kahdeksan osallistujan osuus puolet kokonaiskustannuksista, noin 20 000€ (osin vuoden 2017 siirtomäärärahasta) 3. Koulutusalan vierailu kolmesta-kuudesta Afrikan maasta Helsinki Education Week-tapahtumaan 5.- 9.11. ja HundrED Innovation Summitiin 7.-9.11. Toteutetaan yhdessä Helsinki Marketingin kanssa. Vieraat ensisijaisesti opettajia tai opetusalan toimijoita, toissijaisesti alan toimittajia. Kustannusarvio 25 000€. 4. Toimittajavierailuevaluaatio. Viestintäosasto suorittaa vuonna 2018 toimittajavierailujen arvioinnin. Arviointi koostuu vierailujen mediaseurannasta ja –analyysista sekä edustustoille tehtävästä kyselystä ja sen tulosten koostamisesta. Arvioinnin tuloksia käytetään toimittajavierailujen tuloksellisuuden arviointiin ja vierailuinstrumentin kehittämiseen. Rahoitus koostuu tuottavuusmäärärahasta (20 000€), osaston toimintamäärärahoista sekä ODA-rahoituksesta. Evaluaatio koskee vuonna 2018 toteutettavia toimittajavierailuohjelmia, vuosina 2015-2018 toteutettuja nuorille toimittajille suunnattuja thisisFINLAND Foreign Correspondents’ Programme-kokonaisuuksia sekä vuosina 2015-2018 kehitysyhteistyövaroin järjestettyjä toimittajavierailuja ulkomailta Suomeen. Evaluaation lopullinen hinta riippuu raportin laajuudesta, joka määräytyy sen mukaan, paljonko toimittajavierailuita toteutetaan v. 2018 ja kuinka paljon ne tuottavat mediaosumia. ODA-rahoitus on kuitenkin enintään 20% koko hakkeen kuluista, enintään noin 10 000€.

Rahoituspäätös  01.10.2018

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

vie-40

Rahoituskohteen numero

89850701

Tunnus

UHA2018-005770

Sivua muokattu

09.10.2018