Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.06.2018

Maaseudun vesi- ja sanitaatiohanke Länsi-Nepalissa, päätösvaihe

Kuvaus

Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen päätösvaiheelle (RWSSP-WN II) myönnettiin vuonna 2012 rahoitusta 13,7 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on projektialueen väestön parantunut terveystilanne ja sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvoisuus toimivien sanitaatiojärjestelmien ja kestävän vesihuollon avulla. Hankkeessa on kolmen vuoden aikana valmistunut 172 juomavesijärjestelmää, jotka palvelevat noin 85 000 ihmistä. Hankkeen 14 piirikunnasta on enää kolme julistamatta sanitaation suhteen katetuiksi. Suomi tekee hankkeelle 1 miljoonan euron lisämyönnön. Lisärahoituksen turvin voidaan nostaa hankkeen hyödynsaajien määrää ja toteuttaa vesijärjestelmien kestävyyttä varmistavia toimenpiteitä. Huomioiden miljoonan euron lisäys sekä Suomelta että Nepalilta, hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2013-2019 tulee olemaan 24,23 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 14,7 miljoonaa euroa. Hankkeelle vuonna 2018 haettu 0,5 miljoonan euron lisämyöntö koskee hankkeen investointibudjettia, jonka turvin suunniteltuja vesihankkeita saatetaan loppuun, vesiturvallisuuskoulutuksia järjestetään ja vahvistetaan juuri muodostettujen kuntien vesihuoltoyksiköiden kapasiteettia.

Lisätietoa

www.rwsspwn.org.np

Rahoituspäätös  26.06.2018

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Perus vesihuolto (maaseutu) 47%
  • Perus sanitaatio (maaseutu) 39%
  • Vesipolitiikka ja -hallinto 14%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

FCG International Ltd

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014211

Tunnus

UHA2018-003193

Sivua muokattu

09.07.2018