Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.07.2018

Tuki Tansanian innovaatiojärjestelmälle, TANZIS

Kuvaus

TANZIS-ohjelman kehityspoliittisena tavoitteena on Tansanian kansallisen kehityssuunnitelman mukaisesti talouskasvun edistäminen ja köyhyyden vähentäminen. Ohjelma pyrkii kehittämään kansallista innovaatiojärjestelmää, joka lisää yrittäjyyttä, nostaa tansanialaisten yritysten kilpailukykyä, parantaa niiden pääsyä markkinoille ja luo työpaikkoja maahan. Ohjelman tavoitteena on innovaatiotoiminnan lisääminen rahoituksen, kapasiteetin vahvistamisen ja verkostojen kehittämisen avulla. Ohjelman suorat hyödynsaajat ovat kansallinen tiede- ja teknologiakomissio (COSTECH) sekä eri innovaatiokoulutus ja -tukiorganisaatiot kuten yrityshautomot, esihautomot, innovaatiotilat, Living Lab -toiminta, yliopistojen innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusohjelmat ja muut innovaatiotukiorganisaatiot sekä innovaatioita kehittävät yritykset, kansalaisjärjestöt ja yhteisöt. TANZIS on jatkoa vuosina 2011 - 2017 toteutetulle TANZICT-hankkeelle. TANZICT hankkeen tuloksena syntyi Tansanian uusi ICT-politiikka. Hanke kehitti myös maan innovaatioekosysteemiä, joista tärkeimpinä saavutuksina oli yrityshautomoyhteisöjen synnyttäminen eri puolille Tansaniaa sekä Iringan yliopistossa kehitetty metodologia yrittäjyys- ja innovaatiokoulutuksen sisällyttämisestä yliopistojen toimintaan. TANZIS-ohjelma pyrkii hyödyntämään TANZICT:stä saatuja hyviä kokemuksia innovaatiotoiminnan kehittämisestä. Suomen tuki ohjelmalle vuosina 2019-2022 on 8,95 milj.euroa.

Rahoituspäätös  11.07.2018

250 000 €

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 60%
  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 30%
  • Monisektorinen opetus ja koulutus 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Tansanian valtiovarain ja taloudellisten asioiden ministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235793

Tunnus

UHA2018-003304

Sivua muokattu

02.08.2018