Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.06.2018

Hivos/Digital Defenders Partnership

Kuvaus

Digital Defenders Partnership (DDP) on Freedom Online Coalitionin piirissä 2012 perustettu ohjelma ja rahasto, joka edistää sanan- ja ilmaisunvapauden sekä yksityisyydensuojan toteutumista internetissä. DDP tarjoaa rahallista sekä muuta tukea digitaalisille ihmisoikeuspuolustajille, -aktivisteille, journalisteille ja bloggareille. Näitä tahoja koskevat uhat ovat moninaisia ja liittyvät mm. lisääntyvään valvontaan ja seurantaan, verkkosensuuriin, sisällön suodattamiseen ja rajoittamiseen ja erilaisiin häirinnän muotoihin erityisesti valtioiden taholta. DDP on ohjelmana globaali, mutta sen rahoitus kohdistuu suurimmaksi osaksi kehitysmaihin. Suomen rahoitus kanavoidaan Hivoksen ylläpitämään korirahastoon. Tuki korvamerkitään ainoastaan ODA-kelpoisiin maihin kohdistuviin toimintoihin ja hankkeisiin. DDP on saanut rahoitusta Suomelta vuosina 2015-2017. Tällä kaudella DDP yhdessä strategisten kumppaneidensa kanssa rakensivat yksilöiden ja organisaatioiden kapasiteettia: he tukivat 5069 ihmistä ja 641 organisaatiota noin 40 maassa eri puolella maailmaa. DDP tarjosi mm. hätäneuvontaa eri tilanteissa ja jatkoi Rapid Responders -verkkojen rakentamista maailmanlaajuisesti ja alueellisesti ja ylläpitivät luotettavien toimijoiden verkostoja digitaalisten hätätilanteiden lieventämiseksi. DDP rahoitti kriittisiä internetin käyttäjiä (organisaatioita ja yksityishenkilöitä) ja vastasi äkillisiin uhkatilanteisiin.

Rahoituspäätös  18.06.2018

388 330 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 50%
  • Vapaa tiedonkulku 25%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Hivos

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892871

Tunnus

UHA2018-002013

Sivua muokattu

28.09.2018