Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.07.2020

YK; OHCHR; Ihmisoikeuksia seuraavat erityismekanismit

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston alla toimivien ihmisoikeusmekanismien työn vuosittainen tukeminen Suomen ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan painopisteiden mukaisesti. Suomen tuen avulla tuetaan mm. vammaisten henkilöiden oikeuksien sekä äärimmäisen köyhyyden keskittyvien erityisraportoijien toimintaa. Suomen tuen kautta tuetaan eriarvoisuuden vähentämistä sekä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Vuonna 2020 tuen kokonaismäärä on 300 000 EUR.

Lisätietoa

www.ohchr.org

Rahoituspäätös  07.07.2020

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892996

Tunnus

UHA2020-003945

Sivua muokattu

08.07.2020