FASE Mosambikin Opetussektorin ohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.12.2019

FASE Mosambikin Opetussektorin ohjelma

Kuvaus

FASE on Mosambikin hallituksen ja avunantajien yhteisrahasto, jonka avulla tuetaan maan opetussektorin kokonaisvaltaista kehittämistä. FASE toimeenpanee sektorin kymmenvuotisstrategiaa, jonka päätavoitteet ovat: 1) Taata oikeudenmukainen koulutukseen pääsy ja osallistuminen sekä koulutuksen jatkuvuus kaikille, 2) varmistaa oppimisen laatu ja 3) varmistaa avoin, osallistava, tehokas ja toimiva opetushallinto. Vuosille 2020-2029 valmisteilla oleva strategia on Mosambikin neljäs opetussektorin suunnitelma. Suomen erityisiä painopisteitä ohjelman toteutuksessa ovat äidinkielinen opetus ja erityisoppilaiden huomioiminen, opettajankoulutuksen sekä kouluhallinnon tukeminen/kehittäminen sekä tasa-arvostrategian toteuttaminen. FASE-tuen ansiosta oppilaiden kouluun pääsy on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt, tyttöjen kouluun pääsy on lisääntynyt, alueellinen eriarvoisuus on vähentynyt ja luokkakoot ovat pienentyneet. Kouluttamattomien opettajien määrä on laskenut ja äidinkielistä opetusta on sekä kehitetty että laajennettu. Oppimistulokset ovat silti edelleen heikkoja ja opettajien osaamisessa on suuria puutteita. Kymmenvuotisstrategian budjetti vuosille 2020-2029 on vuositasolla keskimäärin miljardi dollaria. FASEn yhteisrahoittajina on 11 avunantajaa: Suomi, Kanada, Italia, Irlanti, Portugali, Ranska ja Saksa, EU, Maailmanpankki, UNICEF ja Global Partnership for Education. Suomi on todennäköisesti kahdenvälisistä avunantajista toiseksi suurin, kuten edellisinäkin vuosina.

Rahoituspäätös  19.12.2019

28 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%
  • Ala-asteen opetus 50%
  • Yläasteen ja lukion opetus 30%

Tuen tyyppi

Sektoribudjettituki

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Mosambikin valtiovarainministeriö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916458

Tunnus

UHA2019-008246

Sivua muokattu

24.06.2020