UNDP/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Keski-Aasiassa, IV-vaihe Uzbekistan
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.06.2020

UNDP/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Keski-Aasiassa, IV-vaihe Uzbekistan

Kuvaus

UNDP:n toteuttama kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Aid for Trade käynnistyi vuonna 2009 kattaen aluksi yhdeksän maata Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. Vaiheissa I-II (2009-2013) käynnistettiin maittain räätälöityjä pilottihankkeita yksityissektorin ja erityisesti maatalous¬sektorin ulkomaankaupan kehittämiseksi. Vaihe III (2014-2018) keskittyi Keski-Aasian köyhimpiin maihin Kirgisiaan ja Tadzhikistaniin, sekä rajakaupan myötä myös Uzbekistaniin. Ohjelmassa on saavutettu hyviä tuloksia ja yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan vientiään sekä luomaan uusia työpaikkoja. Hankkeen IV-vaiheessa v. 2018-2021 yhteistyötä on jatkettu Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa. Myös Uzbekistanin oli tarkoitus pysyä osana hanketta, mutta kehitysyhteistyömäärärahoihin tehtyjen leikkausten vuoksi maa jäi IV-vaiheen ulkopuolelle. Nyt suunnitelmana on liittää Uzbekistan-komponentti takaisin hankkeeseen ja tällä tavoin kehittää myös sen kauppapoliittista osaamista. Tavoitteena on edistää paikallisten maatalous- ja elintarvikealan sekä muiden pienyrittäjien kilpailukykyä parantamalla tuotteiden laatua ja markkinointia. Viennin kasvattamisen lisäksi tavoitteena on lisätä uusia, ihmisarvoisia työpaikkoja. Maataloustuotteiden kehittämisessä keskitytään ekologisiin tuotteisiin. Naisyrittäjien osuutta pyritään lisäämään. Aid for Traden IV-vaiheen laajentaminen Uzbekistaniin tukee maassa käynnistettyjä talousreformeja ja lisää Keski-Aasian maiden keskinäistä yhteistyötä. Hankkeen Uzbekistanin-osuuden kesto on neljä vuotta (2020-2023). Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan prioriteettia II ”Kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen ja työpaikkojen luominen”. Suomi on rahoittanut vaiheita I-IV yhteensä n. 20 milj. eurolla. Neljännen vaiheen budjetti Uzbekistaniin on 1 215 000 euroa.

Rahoituspäätös  01.06.2020

1 215 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 65%
  • Liike-elämän hallinto 20%
  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 15%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89856901

Tunnus

UHA2020-001001

Sivua muokattu

10.06.2020