EU:n Pegase-mekanismi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.03.2020

EU:n Pegase-mekanismi

Kuvaus

Vuonna 2008 perustettu Pegase on EU:n keskeisin mekanismi palestiinalaisen valtion rakentamisen ja kansallisen kehityssuunnitelman toimeenpanon tukemiseksi. Pegase on mekanismi, jonka avulla tuetaan Palestiinalaishallinnon budjetin tiettyjä menomomentteja. Sen lisäksi pieni osa komission rahoituksesta suuntautuu asiantuntijatukeen. Tuen välittömänä tavoitteena ovat paremmat ja kattavammat julkiset palvelut, huomioiden erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia palestiinalaisia. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa instituutioiden tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä tasa-arvoista sosiaalista kehitystä. Hanke osaltaan vahvistaa Palestiinalaishallinnon toimintakykyä. Vuoden 2018 evaluaatio vahvistaa instrumentin tehokkuuden ja keskeisen merkityksen Palestiinalaishallinnolle ennakoitavana ja säännöllisenä tulonlähteenä. Yhteensä EU ja sen jäsenmaat ovat kontribuoineet Pegasen kautta yli 2,7 miljardia euroa Palestiinalaishallinnolle. Suomi on rahoittanut Pegase-mekanismia vuodesta 2009 lähtien yhteensä 18 miljoonalla eurolla. Suomen tuki vuosina 2018 – 2019 oli 2,5 miljoonaa euroa ja se ohjattiin sosiaaliturvan sekä Itä-Jerusalemin sairaaloiden hyväksi. Tämä 3 miljoonan euron lisämyöntö kohdennetaan Itä-Jerusalemin sairaaloille. Rahoituksesta hyötyvät köyhimmät sekä erityissairaanhoitoa tarvitsevat palestiinalaiset. Suuri osa hyödynsaajista on Gazasta.

Rahoituspäätös  09.03.2020

3 000 000 €

Kohdemaa

Palestiinalaisalue

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lääketieteelliset palvelut 75%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 25%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

  • Euroopan unioni
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906219

Tunnus

UHA2020-001014

Sivua muokattu

13.05.2020