Suomen pakolaisavun humanitaarisen avun hankkeet 2020
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.03.2020

Suomen pakolaisavun humanitaarisen avun hankkeet 2020

Kuvaus

Ulkoministeriö tukee Suomen Pakolaisavun hankkeita Etiopiassa ja Myanmarissa yhteensä 800 000 eurolla. Suomen Pakolaisapu hakee ensi kertaa avustusta humanitaarisiin hankkeisiin. Molemmat hankkeet toteutetaan leireillä. Etiopian hanke mahdollistaa haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten ja vastaanottavan yhteisön jäsenten toiminnallisen lukutaidon, mikä on tärkeä edellytys tietoon perustuvalle päätöksenteolle, henkilökohtaiselle voimaantumiselle sekä aktiiviselle että passiiviselle osallistumiselle paikallisesti sekä laajemmin yhteiskunnassa. Myanmarin hankkeen tavoitteena on vahvistaa suojelujärjestelmää sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen vastaamiseksi tukemalla uhreja, parantamalla olemassa olevaa lähetejärjestelmää, vahvistamalla keskeisten toimijoiden kapasiteettia ja lisäämällä tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta maansisäisten pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen keskuudessa.

Rahoituspäätös  11.03.2020

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893025

Tunnus

UHA2020-001276

Sivua muokattu

12.05.2020