Energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuusrahasto E5P
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.03.2020

Energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuusrahasto E5P

Kuvaus

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallinnoima Energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuusrahasto (E5P) toimii EU:n itäisissä kumppanuusmaissa. Suomen rahoitus rahastolle on miljoona euroa ja se kohdistuu Armeniaan, Azerbaidzhaniin, Georgiaan, Moldovaan, ja Valko-Venäjään. Rahaston kautta Suomi on aikaisemmin tukenut myös Ukrainaa kahdella miljoonalla eurolla. E5P-rahasto tukee kunnallisia investointeja, jotka lisäävät energiatehokkuutta, tukevat uusiutuvaa energiaa ja parantavat ympäristön tilaa. Hankkeet liittyvät myös kaupunkiliikenteeseen, katuvalaistukseen, jätehuoltoon sekä veteen ja jäteveteen. Rahasto perustettiin Ruotsin vuonna 2009 tekemän aloitteen pohjalta. Sen pääoma on nykyään yli 200 miljoonaa euroa ja suurimmat rahoittajat ovat EU ja Ruotsi. E5P on ainutlaatuinen sen vuoksi, että hankkeita vastaanottavat maat osallistuvat rahoitukseen. Heinäkuussa 2019 julkistetussa evaluaatiossa todettiin rahaston olevan merkittävä rahoitusinstrumentti itäisen kumppanuuden maissa. Rahasto on pystynyt vähentämään hiilipäästöjä ja lisäämään energiatehokkuutta. Hankkeissa on ollut 8 miljoonaa hyödynsaajaa ja hiilidioksidin päästövähenemä miljoona tonnia vuodessa. Alussa hitaasti alkaneet maksatukset ovat kasvaneet merkittävästi. Rahaston toimintaa on päätetty jatkaa seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Lontoon rahoittajakokouksessa 22.11.2019 EU lupasi jatkolle 20 M€, Ruotsi 18 M€ ja Norja miljoona euroa. Useat maat ilmoittivat olevansa kiinnostuneita jatkorahoituksesta. E5P tarjoaa alkupääoman hankkeille, joita sitten rahoittavat kansainväliset rahoituslaitokset, kuten EBRD, Euroopan investointipankki (EIB), Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (Nefco) ja Euroopan neuvoston kehityspankki (CEB). EBRD noudattaa toukokuussa 2019 vuosikokouksessa päätettyjä hyvän hallinnon politiikkoja, jotka ovat ympäristö- ja sosiaalipolitiikka, pääsy tietoihin ja hankkeiden vastuullisuuspolitiikka. Niissä on kattavasti huomioitu myös syrjäytyneet ryhmät. Hanke tukee kehityspolitiikan painopistealuetta 4 ”Ilmastonmuutos ja luonnonvarat” ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää.

Rahoituspäätös  25.03.2020

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 20%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 10%
  • Energiansäästö ja kysyntäpuolen tehokkuus 70%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki - technical co-operation and special funds (ODA-eligible

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89886701

Tunnus

UHA2019-008898

Sivua muokattu

09.04.2020