Vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahasto CWA II
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2019

Vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahasto CWA II

Kuvaus

Consolidated WASH Account, CWA II, yhteisrahaston kautta tuetaan Etiopian hallituksen vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniaohjelmaa (One WASH National Program, OWNP II). Yhteisrahasto harmonisoi avunantajien ja eri etiopialaisten ministeriöiden (vesi-, opetus-, terveys- ja valtiovarainministeriöt) toimintaa Water, Sanitation and Hygiene (WASH) sektorilla. Etiopian maaseudulla ja kaupungeissa sekä erityisesti kuivuudesta kärsivillä alueilla on isoja ongelmia puhtaan veden saamisessa ja sanitaatiossa. 30% maaseudun ja 45% kaupunkien väestöstä on ilman turvallista vettä, tämän lisäksi 39%:lla väestöä ei ole käytettävissä saniteettitiloja. CWA II -ohjelman tavoitteena on lisätä ja ylläpitää ilmastokestävää ja toimivaa vesihuolto- ja sanitaatiopalvelua sekä hyvän hygienian käytäntöjä Etiopian maaseudulla ja kaupungeissa kestävän kehityksen tavoitteiden 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Ensimmäinen vaihe CWA-ohjelmaa alkoi vuonna 2014 ja Suomi on liittynyt 2 MEUR kontribuutiolla yhteisrahastoon vuodesta 2016. Osallistumalla rahastoon Suomi pääsee mukaan sen johtokuntaan ja pystyy vaikuttamaan rahaston toimintaan ja WASH-sektorin kehitykseen. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä Suomen kahdenvälisen vesiohjelman CoWASH IV:n kanssa ja käyttää siitä saatuja tuloksia ja kokemuksia hyödyksi CWA II-ohjelmassa. Viiden vuoden aikana ohjelma on parantanut vesihuoltopalveluita 3,9 miljoonalle maaseudun ja 626,000 kaupunkien asukkaalle. 1,2 miljoonaa maaseudun kotitaloutta rakensi uuden käymälän (200% tavoitteesta). Kouluihin ja terveyskeskuksiin on rakennettu 10,224 vesipistettä/käymälää eli 98 % tavoitellusta määrästä. II-vaihe tulee tavoittamaan 4 miljoonaa hyödynsaajaa turvallisten vesihuoltopalvelujen ja yli 3 miljoonaa hyödynsaajaa sanitaatiopalvelujen kautta. Ohjelma kattaa kaikki Etiopian 9 osavaltiota, joissa on valittu kohderyhmäksi 309 kuntaa ja 70 kaupunkia. Ohjelman kokonaisbudjetti on USD 542 miljoonaa ja tulee kasvamaan uusien donoreiden myötä.

Rahoituspäätös  11.12.2019

4 000 000 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 100%

Tuen tyyppi

Sektoribudjettituki

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816921

Tunnus

UHA2019-008009

Sivua muokattu

08.01.2020