YK:n pääsihteerin asettaman, digitaalista yhteistyötä käsitelleen korkean tason paneelin raportin seurannan tukeminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2019

YK:n pääsihteerin asettaman, digitaalista yhteistyötä käsitelleen korkean tason paneelin raportin seurannan tukeminen

Kuvaus

Tietoisena digitaalisesta murroksesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista YK:n pääsihteeri asetti v. 2018 korkean tason paneelin. Se sai tehtäväkseen konsultoida laajoja sidosryhmiä ja raportoida pääsihteerille. Suomi seurasi alusta lähtien paneelin työtä aktiivisesti. Huhtikuussa 2019 Suomi isännöi paneelin ja EU:n globaalin teknologiapaneelin yhteistapaamisen sekä paneelin viimeisen oman kokouksen. Kokoukset rahoitettiin kehitysyhteistyövaroista. Paneelin kesäkuun 2019 raportti on saanut paljon huomiota YK:ssa ja mediassa. Siihen sisältyy joukko kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien kannalta tärkeitä suosituksia. Pääsihteeri on käynnistänyt vaikuttamistyön saadakseen niille laajaa tukea jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä. Tätä työtä sekä suositusten toimeenpanoa varten pääsihteerin toimistoon on perustettu pieni yksikkö. Paneelin työ oli vapaaehtoisrahoituksen varassa, koska sitä ei ollut sisällytetty YK:n ohjelmabudjettiin. Sama tulee koskemaan raportin seurantaa. Yksikön budjetti ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 on $863 000. Suomi tukee hanketta 400.000 eurolla. Hankkeen päätavoitteena on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tehostamalla digitaalista yhteistyötä monitoimijakoalitioiden kautta. Paneelin suositukset luovat lyhyen ja keskipitkän aikavälin agendan digitaalisen yhteistyön kautta tavoiteltaville kehitysvaikutuksille. Agenda on kokonaisvaltainen ja kunnianhimoinen, ja pääsihteeri on vahvasti sitoutunut sen toimeenpanoon. Vaikka monitoimijakoalitioiden vetovastuu (”champion”-rooli) kuuluukin kunkin suosituksen kohdalla jäsenmaista ja eri YK-järjestöistä (sekä muista toimijoista) koostuville pienryhmille, on pääsihteerin toimiston koordinaatiota ja koherenssia varmistava rooli elintärkeä. Hankkeen pääasiallinen tulostavoite on näin ollen keskeisen kestävää kehitystä tukevan YK-prosessin koordinaation ja koherenssin optimointi. Tätä kautta syntyy vaikuttavuutta käytännössä kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden kohdalla: digitaalinen yhteistyö luo näet mahdollisuuksia digitalisaation ja uusien teknologioiden kehitysvaikutusten maksimointiin ja haittavaikutusten minimointiin. Edellä mainituista syistä esitetään, että laaturyhmä puoltaa 400 000 euron myöntämistä vuoden 2017 määrärahoista YK:n pääsihteerin toimistolle raportin seurannan tukemiseen.

Rahoituspäätös  14.12.2019

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893013

Tunnus

UHA2019-008073

Sivua muokattu

16.12.2019