Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusrahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2019

Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusrahasto

Kuvaus

Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund - NDF) hallinnoi eteläisen ja Itä-Afrikan maiden (15 maata) uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisen energia- jaympäristökumppanuusrahasto EEP:tä. Rahasto on jatkoa vuonna 2010 ulkoministeriön käynnistämälle EEP:n vaiheille 1 ja 2. EEP on yksi Suomen merkittävimmistä yksittäisitä ilmastonmuutos-interventioista. Rahaston Impact-tason tavoitteena on tukea kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) saavuttamista, rahoitus kohdistetaan erityisesti SDGt 1, 5,7, 8, ja 13 saavuttamiseksi. Suomen rahoitus on yhteensä 15 milj. euroa v. 2018-2022. NDF on itse sijoittanut rahastoon 22 milj. euroa ja Itävallan kehitysyhteistyövirasto ADA 3 milj. euroa. Lisärahoitusta, yhteensä 1,9 milj. euroa, haetaan hiljaisessa menettelyssä, Suomen rahoitusosuuden kasvattamiseksi, jotta NDF voi hyväksyä hakukierroksen 15 kaikki NDF:n tarkasti valitut hankkeet. 15. hakukierroksella oli erityisenä teemana sukupuolten välinen tasa-arvo. Ilman lisärahoitusta 4 hyvää hanketta jäisi ilman rahoitusta. Kyseisten hankkeiden odotetaan vähentävän päästöjä, tuottavan uusiutuvaa energiaa, luovan työpaikkoja, säästävän energiaa sekä vivuttavan yksityisiä investointeja uusiutuvaan energiaan. Lisämyöntö on mahdollista käsitella hiljaisessa menettelyssä. Esitetään, että laaturyhmä puoltaa hiljaisella menettelyllä 1.900.000€ lisämyönnön myöntämisen EEP-ohjelmalle kuluvan vuoden määrärahasta maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön momentilta 24.30.66.2.1.

Rahoituspäätös  25.11.2019

1 900 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

Pohjoismainen kehitysrahasto

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28924139

Tunnus

UHA2019-008054

Sivua muokattu

05.12.2019