Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.10.2019

UNFPA/Vuosiavustus 2019

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n väestörahasto UNFPA:lle (United Nations Population Fund) vuonna 2019. UNFPA tukee jäsenmaiden hallituksia väestö- ja kehityskysymysten alalla. Järjestön toiminta tähtää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden universaaliin saatavuuteen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseen Kairon väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoituspäätös  17.10.2019

18 250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
  • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

80100102

Tunnus

UHA2019-001160

Sivua muokattu

18.11.2019