Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.10.2016

ILO Naisten työelämäoikeuksien kohentaminen

Kuvaus

Ero naisten ja miesten välisessä työllisyysasteessa on edelleen iso Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tunisiassa ja Egyptissä vain yksi neljästä naisesta on mukana talouselämässä, vaikka nuorten naisten osuus korkeakoulutetuista on suhteellisen suuri. Naisten alhainen työllisyysaste vaikuttaa negativiisesti maiden talouskasvuun. International Labour Organizationin (ILO) hankkeen tavoitteena on vahvistaa tunisialaisten ja egyptiläisten naisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä puolustaa heidän oikeuksiaan kansainvälisten työelämää koskevien säädösten toimeenpanemisessa. Lisäksi hankkeella pyritään vahvistamaan valtion hallinnon ja työmarkkinajärjestöjen kapasiteettia tasa-arvokysymyksissä. Suomi on rahoittanut hanketta vuosina 2012-2016 (2,5 MEUR). Hanke on edennyt hyvin: sen aikana on koulutettu 430 virkamiestä ja järjestöjen jäsentä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa sekä 1200:n heikossa asemassa olevan naisen työelämätaitoja on kehitetty koulutuksilla. Lisäksi kansallista tietopohjaa tasa-arvoasioihin liittyen on parannettu ja työmarkkinalaitoksille on annettu suosituksia koskien naisten oikeuksia ja tasa-arvoa työelämässä. Suomen tuki hankkeelle on 622 023 euroa.

Rahoituspäätös  20.10.2016

622 023 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työpaikkojen luominen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900404

Tunnus

UHA2016-004683

Sivua muokattu

30.10.2019