Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.08.2014

European Disability Forum & International Disability Alliance (IDA)/ Vammaisten merkityksellinen osallistuminen kv. kehityskysymyksiin

Kuvaus

International Disability Alliance (IDA) on verkosto, joka edustaa vammaisjärjestöjä. IDA:n erityislaatuinen kokoonpano järjestöverkostona antaa sille mahdollisuuden toimia uskottavana ja edustavana äänenä vammaisjärjestöille YK:n järjestöissä. Projekti tähtää varmistamaan, että post2015 toimintaohjelma on aidosti, ei ketään syrjivä ja ottaa huomioon vammaiset henkilöt ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan mukaisesti. IDA haluaa myös varmistaa, että vammaisjärjestöillä ja heidän kumppaneillaan on pääsy voimavaroihin ja vastuumekanismeihin toimintaohjelman toimeenpanemiseksi yhdessä Kansainvälisen vammaisten oikeuksien yleissopimuksen (CRPD) kanssa. Vammaisten henkilöiden näkymättömyys Vuosituhattavoiteohjelmassa, -ohjelmissa, -toimenpideohjelmissa, ja sen toteutumista valvovassa tilastoinnissa, on yksi pääsyy heidän syrjinnästään kehitystyössä. Varmistaakseen, että post2015 –tavoite ohjelma on ei ketään syrjivä ja, että vammaisjärjestöillä on pääsy asianmukaiseen tukeen sen soveltamisen varmistamiseksi, IDA työskentelee yhdessä sen paikallisten ja alueellisten kumppaneidensa, erityisesti International Disability and Development Consortium:n ja sen jäsenten kanssa, että YK:n toimistojen ja ystävämielisten YK-jäsenmaiden kanssa varmistaakseen seuraavat asiat: - Vammaisten henkilöiden ja heidän tukijoidensa mielipiteet otetaan huomioon neuvoteltaessa post2015 –tavoiteohjelman päämääristä ja tavoitteista - Post2015- tavoiteohjelman tulee sisältää kannustimia, jotta YK:N alaiset, kahdenväliset ja monenkeskiset kehitystoimijat kehittävät normatiivi, strategisia ja operatiivisia toimenpideohjelmia, jotka ovat tarkoituksen mukaisesti vammaiset henkilöt huomioon ottavia. - YK:n sopimuselinten ja Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun vahvempi käyttö vastuumekanismeina jäsenvaltioiden sitouttamiseksi ei ketään syrjivän kehityksen ja vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumiseksi. - Parannetut toimintamahdollisuudet alueellisille vammaisjärjestöille, vammaisten oikeuksiin keskittyville kansalaisjärjestöille ja YK:n alaisille kehitysaputoimistoille, jotta ne tukisivat kansainvälisiä ja kansallisia osallisia muuttaakseen kehitysohjelmat ja poliittiset toimintaohjelmat ei ketään syrjiviksi CRPD:n mukaisesti alhaisen ja keskitulon valtioissa.

Rahoituspäätös  06.08.2014

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 70%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892423

Tunnus

UHA2014-011953

Sivua muokattu

28.08.2014