Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.03.2013

Waaberi peruskoulu projekti

Kuvaus

Hankeidea sai alkunsa Gedo Development:n puheenjohtajan aloitteesta, SORASOD:in ja Gedo Developmentin puheenjohtajien tavatessa Beled-Hawassa pidetyssä paikallisessa rauhankonferenssissa vuonna 2003. Gedo Development kertoi tällöin, että Baled-Hawon alueelle tarvitaan pikaisesti apua peruskoulutuksen uudelleen organisoimiseksi sekä koulun rakentamiseen. Tällöin todettiin myös järjestöjen toimintojen samankaltaisuus ja alettiin keskustella alueen kehittämisestä ja aloitettiin sähköpostikirjeenvaihto tulevan yhteistyön jatkotoimintaa varten. Sähköpostikirjeenvaihto on antanut lisätietoja alueen taustasta, tasa-arvon puutteesta ja köyhien perheiden, lapsien sekä tyttöjen vähäisistä koulunkäyntimahdollisuuksista. Alueella on vain muutama yksityinen koulu, joihin köyhien lapsilla ei ole varaa, koska lukukausimaksut ovat elintasoon nähden huomattavan korkeat. Gedo Developmentin hallitus ehdotti SORASODin puheenjohtajalle hanketta ja myöhemmin SORASODin hallitus käsitteli asian kokouksessaan ja päätti lähteä tukemaan hanketta. Diasporasta Suomesta ja muista maista on kerätty rahaa ja rakennettu vähitellen Waabari peruskoulu. Toiminta on käynnistetty Ulkoministeriö tuella ja on saatu mahdollisuus Waaberi peruskouluun ottaa yli 320 oppilasta 7-10 vuoden ikäistä oppilasta ja yhdeksän Henkilökunta joko merkittävä alueen kehittämistä varten koska yhdeksän henkilö palkkaamiseen ja niin paljon opiskelun paikka on todella tärkeä Hankkeen toisessa vaiheessa rekrytoidaan opettajia ja ylläpidetään koulurakennusta sekä pyritään saamaan koulutarvikkeet kuntoon (muun muassa kirjat, pulpetit). Lisäksi infromoidaan alueella projektista vanhempia, alueviranomaisia ja asukkaita sekä uskontojohtajia koulun turvallisuuden ja toiminnan varmistamiseksi. Projektissa pyritään varmistamaan, että kouluun pääseminen on tasa-arvoista kaikille vähemmistöryhmille (esim. tytöt, köyhät) ja ympäristökysymykset huomioidaan.

Myönnöt

  • 2013: 68 144 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Somali Reconstruction and social Development ry SORASOD

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27310701

Tunnus

UHA2012-002878

Sivua muokattu

25.03.2013