Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.08.2015

Kansallisten dialogien ja rauhanvälityksen konferenssi

Kuvaus

Kansallisten dialogien ja rauhanvälityksen jatkokonferenssissa käsitellään rauhanvälityksen ja kansallisten dialogien ajankohtaisia teemoja ja käytäntöä. Konferenssin tuo yhteen kansainvälisen rauhanvälityksen alalla vaikuttavia toimijoita ja asiantuntijoita. Tavoitteina on määrittää hyviä käytäntöjä ja haasteita sekä oppia niistä; vahvistaa eri toimijoiden jaettua osaamista, yhteistyötä ja verkostoja; sekä kehittää käytännön toimintamalleja ja suosituksia. Lisäksi vahvistetaan Suomen ja suomalaisten toimijoiden kykyä tukea rauhanvälitystä ja kansallisia dialogeja kehitysmaissa. Johtoteemana on kansallisten dialogien tukeminen ja kehittäminen konfliktien ennaltaehkäisyssä ja sovittelussa. Samalla tuetaan aiempaa osallistavampaa rauhanvälitystä ja rauhanprosesseja. Konferenssissa käsitellään temaattisten kysymysten lisäksi konkreettisia maatapauksia, joilla tuetaan erityisesti konflikteista kärsivien kehitysmaiden vakautta ja rauhanprosesseja. Ulkoasiainministeriön järjestämän konferenssin sihteeristönä ja palveluntuottajana toimii kansalaisjärjestökonsortio, jonka koordinaatiosta ja sihteeristöpalveluista vastaa Kirkon ulkomaanapu. Konsortioon kuuluvat lisäksi CMI, Suomen lähetysseura sekä Common Space Initiative.

Rahoituspäätös  27.08.2015

360 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 60%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 25%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 15%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun Säätiö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892628

Tunnus

UHA2015-016259

Sivua muokattu

10.09.2015