Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.11.2012

Abilis-säätiö

Kuvaus

2013-2015: Abilis-säätiö jatkaa tulevan 3-vuotisen rahoituskauden aikana sitä työtä, jota se on menestyksekkäästi toteuttanut jo 1990-luvun lopulta asti ja mitä varten se on perustettu. Rahoitustoiminnan painopisteenä on vammaisten ihmisten tukeminen kehitysmaissa niin, että nämä suunnittelevat ja toteuttavat projektit. Tuen ehtona on vammaisten henkilöiden osallistuminen ja vastuullinen toiminta. Toteuttamalla projekteja vammaiset ihmiset voimaantuvat ja heidän kapasiteettinsä kasvaa. Säätiön rahoitus-toiminnan keskiössä ovat vammaisten ihmiset ihmisoikeudet ja työ niiden toteutumisen edistämiseksi. Tulevien vuosien aikana säätiö tehostaa rahoitustoimintaansa mm. Mekongin alueella ja uusissa kumppanimaissa, jotta mahdollisimman monet vammaiset ihmiset köyhissä olosuhteissa pääsevät osallistumaan, vaikuttamaan, hankkimaan toimeentuloa ja edistämään oman asemansa kohentumista sekä lähiyhteisössä että laajemmin koko yhteiskunnassa. Rahoitustoiminnan tuloksien ja vaikutusten arvioimiseen säätiö kehittää mittausmenetelmän, jonka avulla voidaan systemaattisesti kerätä tietoa erityyppisten projektien tuloksellisuudesta ja kestävyydestä. Säätiön toiminnan kehittämistyö on kirjattu mukaan laatukäsikirjaan, joka ohjaa säätiön koko toimintaa. Vammaisten ihmisten elinolosuhteiden kohentuminen ja osallistumisen lisääntyminen edellyttävät pitkäjänteistä työskentelyä. Tähän Abilis-säätiö on sitoutunut. Erityisenä kehittämisalueena on vammaisten ihmisten, viranomaisten, poliitikkojen ja vammaisjärjestöjen verkostoituminen, erityisesti Afrikan Unionissa, Suomen pitkäaikaisissa yhteistyömaissa Afrikassa, kehitysrahoituslaitoksissa ja YK:ssa, ns. vammaisdiplomatia.

Rahoituspäätös  19.11.2012

8 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Abilis-säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89821001

Tunnus

UHA2012-003726

Sivua muokattu

20.08.2013