Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.01.2013

JAKAM/Tuki OAS:lle

Kuvaus

Hankkeilla tuetaan OAS:n toimintaa. Tukea ei kohdisteta toimintamenojen kattamiseksi vaan valitsemiimme prioriteettikohteisiin, jotka tukevat Suomen kehityspoliikkaa. Suomen tuki on hanketukea, jolloin rahoitettavat hankkeet valitaan OAS:n ehdottamien projektidokumenttien perusteella. Rahoitusperusteena on projektidokumenttien laatu ja aiemmin rahoitettujen hankkeiden edistyminen. Suomi on ollut OAS:n tarkkailijajäsen vuodesta 1988. Siitä lähtien Suomi on tukenut kehitysyhteistyömäärärahoin OAS:n ihmisoikeus- ja demokratiatyötä sekä ilmastokysymyksiin liittyviä hankkeita. Viime vuosina Suomi on tukenut mm. Amerikan alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen valmistelua, naisten oikeuksien raportoijaa, seksuaalisen väkivallan kohteena olleiden naisten oikeusturvaa ja ihmisoikeuspuolustajien työtä sekä Mesoamerikan rajat ylittävien vesistöjen kestävää käyttöä. Yleistavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja osallistava kehitys. Vuonna 2012 OAS on esittänyt rahoitettavaksi viisivuotista (2010-2014) hanketta, jota toteuttaa OAS:n alaisen ihmisoikeuskomission (Inter-American Comission on Human Rights, IACHR) yhteydessä toimiva sanavapauden erityisraportoijan toimisto (Office of the Special Rapporteur for the Freedom of Expression, OSR). Hankkeen "Strenghtening Freedom of Expression in the Americas" tavoitteena on edistää sananvapauden toteutumista OAS:n jäsenvaltioissa ja sitä kautta tukea ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistamista. Hanke keskittyy tukemaan toimittajien työtä, vaikuttamaan sanavapauteen liittyvään lainsäädäntöön ja eliminoimaan sensuuria, edistämään yhteisöjen pääsyä informaatioon sekä monipuolistamaan käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä. Hankkeen lähestymistapa on ihmisoikeusperustainen ja hankkeen kehitystavoitteet nivoutuvat vahvasti Suomen uuteen kehityspoliittiseen toimintaohjelmaan.

Rahoituspäätös  10.01.2013

900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Organisation of American States

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48903101

Tunnus

UHA2011-005650

Sivua muokattu

05.08.2013