Vertaiskouluttajien ammatillinen pätevöityminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.08.2013

Vertaiskouluttajien ammatillinen pätevöityminen

Kuvaus

Hankkeen tavoite on kouluttaa Matagalpan kaupunkiin sekä ympäröiviin maaseutukyliin ryhmä vertaiskouluttajia, jotka neuvovat ja kouluttavat näillä alueilla asuvia perheitä terveys- ja ravitsemusasioissa. Hankkeen toiminnot jakautuvat kahteen elementtiin: 1) vertaiskoulutuksen ryhmätoimintaan ja 2) vertaiskouluttajien ammatilliseen pätevöitymiseen. Näin ollen hanketta voidaan pitää eräänlaisen oppisopimusmallin luomisena terveysalan vertaiskouluttajille, jotka antavat neuvolatyyppistä ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta köyhälle maaseutuväestölle.Projektin keskeiset komponentit ovat terveysalan vertaiskoulutusjärjestelmän luominen Matagalpan alueelle sekä ammatillisen pätevöitymisen mahdollistaminen vertaiskouluttajille. Matagalpan alueella toimii Movimiento Comunalin vertaiskouluttajia, joilla on jo käytännön kokemusta työskentelystä terveyskasvatuksen parissa, mutta vertaiskouluttajia ei ole koulutettu järjestelmällisesti, ja muodollisen koulutuksen puutteen vuoksi esimerkiksi koulutuspalvelujen myyminen terveyssektorille tai yksityisille ei ole mahdollista.Koulutuksen ja vertaiskoulutustoiminnan keskeisiä teemoja ovat äitiysterveys, lasten terveys ja ravitsemus, lasten aliravitsemuksen ehkäisy ja hoito, kuuden kuukauden täysimetys, raskausajan ravitsemus ja terveys, perheen ravitsemus, hygienia ja perhesuunnittelu. Tavoitteena on myös antaa raskaana oleville ja imettäville äideille perustiedot ja -taidot 0-3 vuotiaiden hoidosta, kehityksestä ja ravitsemuksesta. Lisäksi äitejä opastetaan myös tukemaan lastensa normaalia kehitystä ja kasvua sekä psykomotorista kehitystä. Hankkeen tavoitteena on myös ennenaikaisten raskauksien ennaltaehkäisy sekä teiniäideille annettava seuranta ja neuvonta äitiysvuodekuolleisuuden hillitsemiseksi.Vertaiskoulutus suunnitellaan alusta saakka perustaltaan vahvasti gender-lähtöiseksi. Toiminta suunnataan koko perhekunnalle. Perhekuntaan kuuluvia miespuolisia jäseniä sitoutetaan toimintaan, ja heille järjestetään myös omia koulutuksia.

Myönnöt

 • 2013: 33 330 €
 • 2014: 32 940 €
 • 2015: 32 940 €

Kohdemaa

Nicaragua

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Terveystietouden edistäminen 50%
 • Terveysalan koulutus 25%
 • Opetuksen infrastruktuuri 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset

Rahoituskanava

 • Suomi-Nicaragua-seura, Finnish-Nicaraguan Association
 • Movimiento Comunal Nicaragüense

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

36421513

Tunnus

UHA2012-002885

Sivua muokattu

21.08.2013