MYA/Geologian IKI-yhteistyöhanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2013

MYA/Geologian IKI-yhteistyöhanke

Kuvaus

GTK ja Myanmarin kaivosviranomaiset ovat sopineet seuraavista IKI-hankkeeseen sisältyvistä toiminnoista: - Luodaan Kaivosministeriön yhteinen geotietokeskus ja vahvistetaan tiedonhallintaa kouluttamalla henkilöstöä. - Järjestetään yksi tai kaksi noin kahden viikon mittaista geologista kartoituskurssia geologisilla avainalueilla Mandalayn lähistöllä. Kurssien avulla opitaan GIS-pohjaista digitaalista geologista kartoitusta, havaintojen tekoa, dokumentointia maastossa ja tallennusta tietokantoihin sekä digitaalisen geologisen kartan tuottamista GIS työkaluin. - Kootaan markkinointimateriaalia; "Myanmarin malmipotentiaali/ sijoita Myanmarin mineraaleihin" ja rakennetaan Kaivosministeriön oma messuosasto seuraaville kansainvälisille kaivosalan messuille Yangoniin ja mahdollisesti myös muualle Aasiaan. Järjestetään markkinointi- ja muutoskoulutusta ylemmälle johdolle. - Kommentoidaan uutta kaivoslakiluonnosta. Hankkeen budjetti on 580 000 euroa vuosille 2014-15. Maalla on mittavat luonnonvarat mutta kaivossektroin osaaminen on varsin kehittymätöntä. Hankkeen myötä Myanmarin kaivossektorin osaaminen ja kapasiteetti lisääntyvät ja maan mahdollisuus vaikuttaa luonnonvarojensa hallintaan lisääntyy. Pitkällä tähtäimellä koko maa hyötyy hankkeen tuloksista.

Rahoituspäätös  11.12.2013

580 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Geologian tutkimuskeskus
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501510

Tunnus

UHA2013-001838

Sivua muokattu

20.12.2017