Nuorisoystävällisten terveyspalveluiden kehittäminen Intian maaseudun kyläyhteisöissä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Nuorisoystävällisten terveyspalveluiden kehittäminen Intian maaseudun kyläyhteisöissä

Kuvaus

10-24-vuotiaat nuoret muodostavat lähes kolmasosan Intian väestöstä. Terveydenhuoltojärjestelmässä he ovat kuitenkin väliinputoajia, joiden tiedot etenkin seksuaaliterveydestä ovat usein puutteellisia ja mahdollisuudet hakeutua terveyspalveluiden piiriin rajallisia. Tämä johtaa riskikäyttäytymiseen ja monenlaisiin terveysongelmiin.Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorison terveyspalveluita ja lisätä nuorten terveystietoutta kolmessa Intian maaseudun piirikunnassa (Gazipur ja Varanasi Uttar Pradeshin osavaltiossa sekä Bangalore Karnatakan osavaltiossa). Kyläyhteisöjen tasolla edistetään asiallisen terveystiedon saatavuutta sekä nuorten pääsyä terveyspalveluiden piiriin. Nuorison terveys pyritään myös nostamaan keskeiseksi teemaksi piiri- ja osavaltiotason päätöksenteossa. Tiedetään, että mm. kultturiset ja taloudelliset syyt saattavat estää nuoria hakemasta apua terveysongelmiinsa, jolloin terveyspalveluiden kehittäminen paremmin nuoret huomioiviksi voi edistää niiden käyttöä. Viime vuosina projektialueiden terveyskeskuksiin on perustettu nuorisoystävällisiä klinikoita. Vaikka niistä saadut kokemukset ovat hyviä, yksinomaan terveyskeskuksissa tarjottavat palvelut eivät aina tavoita etenkään kauempana asuvia tai huono-osaisia nuoria.Ehdotetun uuden hankkeen tavoitteena on (1) tarjota nuorille terveystietoa kouluissa ja tarkoitusta varten kehitetyissä Youth Information Centereissä, (2) kouluttaa paikallisia terveydenhuollon työntekijöitä, opettajia ja vertaiskouluttajia puuttumaan nuorten terveysongelmiin, (3) perehdyttää kylä-, piiri- ja osavaltiotason päättäjiä nuorisoterveydenhuollon järjestämiseen sekä (4) kerätä tietoa käytettyjen menetelmien tehosta.Palveluita kehitetään osana olemassaolevaa terveydenhuoltojärjestelmää. Myös kyläyhteisöissä toimitaan vakiintuneiden paikallisten toimijoiden kuten kylähallinnon, terveystoimikuntien ja koulujen kanssa. Hankkeen tavoitteet ovat yhteneviä Intian valtion suositusten, kuten kansallisen nuorison seksuaaliterveysstrategian, kanssa.Hankkeen pääasialliset edunsaajat ovat nuoret, joiden hyvinvointi on keskeinen edellytys vuosituhattavoitteiden 2, 4, 5 ja 6 toteutumiselle. Epäsuorasti edunsaajia ovat myös opettajat ja julkisen terveydenhuollon toimijat, joiden kyvyt työskennellä nuorison kanssa kehittyvät.

Myönnöt

 • 2013: 92 502 €
 • 2014: 92 056 €
 • 2015: 98 795 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Lisääntymisterveydenhuolto 60%
 • Väestö- ja lisääntymisterveysalan henkilöstön kehittäminen 20%
 • Perusterveydenhuolto 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (Physicians for Social Responsibility, PSR-Finland)
 • MAMTA - Health Institute for Mother and Child

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516712

Tunnus

UHA2012-002870

Sivua muokattu

20.08.2013