Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.04.2014

Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Kuvaus

Hankkeella tuetaan Kirkon ulkomaanapua uskonnollisten ja perinteisten johtajien globaalin rauhanvälitysverkoston toiminnan käynnistämisessä ja verkoston sihteeristönä toimimisessa. Verkoston perustamisesta päätettiin YK:n ja keskeisten sidostyhmien kanssa käytyjen konsultaatioiden jälkeen. Kirkon ulkomaanapua pyydettiin toimimaan alkuvaiheessa verkoston sihteeristönä. Verkoston ensimmäisen vuoden budjetti on 640 000 €, josta KUA:n oma osuus on 100 000 €. Verkoston sihteeristö laatii vuoden 2014 aikana budjetin vuosille 2015 ja 2016. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä YK:n sihteeristön ja UM:n kanssa. Kyseessä on yksi merkittävimpiä Suomen kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan hankkeita lähiaikoina ja lisää epäsuorasti tukeamme myös YK:n rauhanvälitystoiminnalle. Alkuvaiheessa verkoston toiminta painottuu seuraaviin tehtäviin: 1. YK/MSU:n antamat konsultointi-, mobilisointi- ja fasilitointitehtävät uskonnollisten ja perinteisten johtajien sitouttamiseksi ja olemassa olevan tilanteen arvioimiseksi (baseline assessments); 2. temaattiset työryhmät; 3. koulutus rauhanvälitystoimijoille ja uskonnollisille ja perinteisille johtajille; 4. vuosittainen globaali kokous. Hanke tukee kehitysmaiden paikallisten toimijoiden ja kansalaisten kapasiteetin vahvistamista oman kehityksensä hallintaan ja oikeuksiensa toteuttamiseen. UM painottaa hankkeessa myös sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja naisten voimaannuttamista.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 35%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 15%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun Säätiö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892283

Tunnus

UHA2013-006275

Sivua muokattu

30.04.2014