Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.04.2014

Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Kuvaus

Hankkeella tuetaan Kirkon ulkomaanapua uskonnollisten ja perinteisten johtajien globaalin rauhanvälitysverkoston toiminnan käynnistämisessä ja verkoston sihteeristönä toimimisessa. Verkoston perustamisesta päätettiin YK:n ja keskeisten sidostyhmien kanssa käytyjen konsultaatioiden jälkeen. Kirkon ulkomaanapua pyydettiin toimimaan alkuvaiheessa verkoston sihteeristönä. Verkoston ensimmäisen vuoden budjetti on 640 000 €, josta KUA:n oma osuus on 100 000 €. Verkoston sihteeristö laatii vuoden 2014 aikana budjetin vuosille 2015 ja 2016. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä YK:n sihteeristön ja UM:n kanssa. Kyseessä on yksi merkittävimpiä Suomen kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan hankkeita lähiaikoina ja lisää epäsuorasti tukeamme myös YK:n rauhanvälitystoiminnalle. Alkuvaiheessa verkoston toiminta painottuu seuraaviin tehtäviin: 1. YK/MSU:n antamat konsultointi-, mobilisointi- ja fasilitointitehtävät uskonnollisten ja perinteisten johtajien sitouttamiseksi ja olemassa olevan tilanteen arvioimiseksi (baseline assessments); 2. temaattiset työryhmät; 3. koulutus rauhanvälitystoimijoille ja uskonnollisille ja perinteisille johtajille; 4. vuosittainen globaali kokous. Hanke tukee kehitysmaiden paikallisten toimijoiden ja kansalaisten kapasiteetin vahvistamista oman kehityksensä hallintaan ja oikeuksiensa toteuttamiseen. UM painottaa hankkeessa myös sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja naisten voimaannuttamista.

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 35%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 15%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun Säätiö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892283

Tunnus

UHA2013-006275

Sivua muokattu

30.04.2014