Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.10.2016

UN-Womenin Eid-bi-Eid -hanke naisten taloudelliseksi voimaannuttamiseksi Za'atarin ja Azraqin pakolaisleireillä ja paikallisyhteisöissä

Kuvaus

Syyrian yli viisi vuotta jatkunut sota on paitsi aikamme suurin humanitaarinen katastrofi, myös ennen kaikkea valtava alueellinen kehityskriisi. Konflikti ruokkii radikalismia ja on edesauttanut ISILin muodostumista globaaliksi uhaksi. Konflikti vaikuttaa suoraan Euroopan ja myös Suomen turvallisuuteen. Pakolaisten työllistyminen ja lasten kouluun pääsy on todettu tärkeimmiksi syiksi pakolaisten selviytymisen ja toivon säilymisen taustalla. Yhtä lailla toivon loppuminen paremmasta on ollut suurelta osin pakolaisten Eurooppaan lähtöpäätöksen taustalla. Lontoon Syyria-konferenssissa 4.2.2016 Syyrian naapurimaat ja avunantajat sopivat mm. kaikkien lasten kouluun pääsystä ja 1,1 miljoonan työpaikan luomisesta merkittävän lisäavun voimin. Naisten työllistyminen on kuitenkin vielä miehiä vaikeampaa, myös Jordaniassa, joka muuten on avannut työmarkkinoitaan syyrialaisille. Erityisesti elinkeinosektori on ollut hyvin alirahoitettu. Ylivoimainen enemmistö syyrialaispakolaisista, noin 85 % asuu muualla kuin pakolaisleireillä kuormittaen näin naapurimaiden jo ennestään köyhien rajaseutujen yhteisöjen selviytymistä. Onkin oleellista, että apu kohdistuu myös paikallisyhteisöjen haavoittuvien ihmisten selviytymisen tukemiseen, tämän hankkeen tapauksessa Jordaniassa. UN Womenin Eid-bi-Ei (Käsi kädessä) -hankkeen tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja heidän yhteisöjensä (sekä jordanialaisten että syyrialaispakolaisten) kantokyvyn kasvattaminen elinkeinoja, suojelua ja naisten johtajuutta tukemalla, jotta yhteisöt pystyisivät paremmin sopeutumaan ulkoisiin shokkeihin. Hanke pyrkii helpottamaan naisten työllistymistä 1) vaikuttamalla Jordanian lainsäädäntöön; 2) tarjoamalla työmahdollisuuksia (cash-for-work) pakolaisleireillä ja kohdennettua ammattikoulutusta ja matchausta paikallisyhteisöissä; 3) kouluttamalla oikeusoppineita naisiin kohdistuvaan väkivaltaan vastaamiseksi; sekä 4) naisten johtajuuskoulutuksin. Suomi on rahoittanut hankkeen ensimmäistä vaihetta 2014–2016 (0,5 MEUR). Aiempi vaihe on mm. työllistänyt 172 syyrialaispakolaisnaista Za'atarin pakolaisleirillä sekä saattanut 82 jordanialaista paikallisyhteisön naista palkkatyön piiriin Jordanian tekstiilitehtailla ja tarjonnut uutta vaihetta suppeammassa mittakaavassa suojelupalveluja ja johtajuuskoulutusta. UN Women on suurin cash-for-work -työpaikkojen tarjoaja naispakolaisille Jordanissa

Rahoituspäätös  21.10.2016

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 90%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85100504

Tunnus

UHA2016-004585

Sivua muokattu

01.06.2017