Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2014

WTO Kauppaan liittyvä tekninen apu (DDA GTF & STDF)

Kuvaus

Suomi on useamman vuoden ajan rahoittanut WTO:n teknisen avun rahastoja. Tärkeimmät kohteet ovat olleet WTO:n teknisen avun rahasto Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDA GTF) sekä Standards and Trade Development Facility (STDF). DDA GTF:n tavoitteena on tukea kehitysmaiden kapasiteettia neuvotella, toimeenpanna ja hyödyntää WTO -sopimuksia. Vuonna 2015 on määrä tehdä kansainvälinen evaluointi rahaston toiminnasta. STDF on WTO:n, Maailmanpankin, Maailman terveysjärjestön (WHO), YK:n elintarvike ja maatalousjärjestön (FAO) sekä Kansainvälisen eläinten ja tartuntatautien toimiston (OIE) yhteinen globaali aloite, jonka sihteeristö toimii WTO:ssa. STDF:n tavoitteena on kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen terveys- ja kasvinsuojelumääräyksiin (sanitary/phytosanitary standards, SPS) liittyen. Kykenemättömyys täyttää kohdemarkkinoiden SPS-määräyksiä voi olla merkittävä kauppaa rajoittava tekijä kehitysmaiden viennille. Kyky täyttää SPS-vaatimukset on erittäin tärkeää erityisesti LDC-maille, joiden vientisektori voi olla yhden tai vain muutaman maa- tai kalataloustuotteen varassa. STDF:n työstä on hiljattain valmistunut evaluointi, joka antaa myönteisen kuvan sen toiminnasta. Sen mukaan STDF on lyhyessä ajassa noussut keskeiseksi SPS -kysymysten koordinaatiofoorumiksi ja sen rahoittamat hankkeet kehitysmaissa ovat olleet onnistuneita. Suomi myöntää 550.000 euron tuen Standards and Trade Development Facility (STDF) rahastolle sekä 99.000 euroa Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDA GTF) rahaston ulkoista evaluointia varten.

Lisätietoa

http://www.standardsfacility.org / www.wto.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  05.12.2014

649 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 85%
  • Monenkeskiset kauppaneuvottelut 15%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Maailman kauppajärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800107

Tunnus

UHA2014-049269

Sivua muokattu

19.12.2014