Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja vastuullisen maankäytön edistäminen Itä-Afrikassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.06.2013

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja vastuullisen maankäytön edistäminen Itä-Afrikassa

Kuvaus

Paine metsien hyödyntämiseen on kasvanut Itä-Afrikassa viime vuosina, mikä käy ilmi mm. WWF:n ja Afrikan Kehityspankin yhdessä julkaisemasta tuoreesta Afrikan Ekologinen Jalanjälki -raportista. Väestön kasvu, ruoan, energian ja muiden hyödykkeiden kasvava kysyntä, ulkomaiset investoinnit mm. suurplantaaseihin sekä lisääntyvät laittomat hakkuut aiheuttavat negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia erityisesti, jos maankäytön suunnittelu sekä yleinen hallinto koskien luonnonvarojen oikeudenmukaista ja kestävää käyttöä on heikkoa. Lisäksi ilmastonmuutos lisää ympäristön ja ihmisten haavoittuvuutta. Vastuullisen maankäytön sekä luonnonvarojen hallinnan tulee mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon. Demokratia, hallinnon läpinäkyvyys ja avoimuus, riittävä tieto, resurssit sekä verkostoituminen ovat olennaisia kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa paikallisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa luonnonvarojen ja erityisesti metsien käyttöön ja hallintaan liittyviin päätöksiin sekä parantaa koko yhteiskunnan sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Tansaniassa ja Mosambikissa luomalla tasa-arvoisia keskustelu- ja yhteistyöfoorumeita kansalaisyhteiskunnan sekä muiden toimijoiden, kuten valtion, yksityisen sektorin sekä rahoittajien välille. Hanke edistää myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vuorovaikutusta Tansanian, Mosambikin sekä Nepalin välillä järjestämällä tiedon ja kokemustenvaihtoa etelän toimijoiden välille. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhteistyötä etelän ja pohjoisen toimijoiden välillä jotta nykyiset ja tulevaisuuden investoinnit erityisesti metsäsektorilla olisivat ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisia sekä hyödyllisiä ihmisille ja ympäristölle Tansaniassa ja Mosambikissa. Hanke painottaa erityisesti Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman painopistealueita 1) Ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta sekä 3) luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu, sekä läpileikkaavia teemoja edistämällä tasa-arvon ja demokratian toteutumista sekä oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa keskustelua luonnonvarojen hallintaan ja käyttöön liittyen, mikä parantaa myös koko yhteiskunnan mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksee

Myönnöt

  • 2013: 50 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Luonnon monimuotoisuus 20%
  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rah

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28924117

Tunnus

UHA2012-002816

Sivua muokattu

28.06.2013