Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.02.2015

Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa

Kuvaus

Libanonin Quick Impact Project (QIP) –pienhankkeiden tarkoituksena on tukea paikallishallinnon toimintaa sekä kuntien ja kylien kehitystä Etelä-Libanonissa, joka on vaikeassa kehitystilanteessa vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin jäljiltä. Hankkeet toteutetaan Suomen UNIFIL-kriisinhallintajoukkojen toimesta. Pienhankkeiden tavoitteena on lisätä luottamusta UNIFIL:in sotilaiden ja kyläyhteisöjen välillä tukemalla paikallistason kehitystä. Hankkeiden identifiointi ja toteutus on kriisinhallintajoukkojen vastuulla ja niissä noudatetaan UM:n laatimaa Quick Impact Project -ohjeistusta. Rahoitusta käytetään mm. turvallisuus-, infra- ja liikenneturvallisuus, vesi- ja koulutussektoreilla. Esimerkiksi terveysasemien ja ambulanssien varustaminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä koulujen ja päiväkotien korjaustoiminta ja varustaminen.

Rahoituspäätös  23.02.2015

160 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202504

Tunnus

UHA2015-000744

Sivua muokattu

26.02.2015