Katulasten integrointi yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Katulasten integrointi yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi

Kuvaus

Lasten tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa on turvaton, varsinkin katulasten tilanne on huono.Päätavoitteet: Katulasten, erityisesti tyttöjen, integrointi yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Läpileikkaavia tavoitteita ovat ihmisoikeuksien edistäminen, vastuullisen yhteiskunnan kehittäminen, osallistava ja työllistävä ekologinen talous, inhimillinen kehitys, eriarvoisuuden vähentäminen, sukupuolten tasa-arvo, ympäristökestävyys, ja pyrkimys kestävään ja pysyvään köyhyyden vähentämiseen. Hankkeen perustavoitteena on edistää haavoittuvassa tilanteessa olevien syrjäytyvien lasten, tyttöjen ja naisten oikeuksia. Näihin kiinnitetään huomiota hankkeen joka vaiheessa. Hankkeessa pyritään jo olemassaolevan paikallisen toiminnan ja rakenteiden vahvistamiseen ja kehittämiseen.Päähyödynsaajat: Katulapset, tytöt, lapsiäidit. Keskeiset hanketoiminnot: Lastenkodin ja vastaanottokeskuksen toiminnan vahvistaminen

Myönnöt

  • 2013: 15 000 €

Kohdemaa

Kongon demokraattinen tasavalta

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 40%
  • Terveystietouden edistäminen 20%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Afrikkalaisten vähäosaisten lasten apu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

23501904

Tunnus

UHA2012-002809

Sivua muokattu

22.08.2013