Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.12.2014

Terveysalan ammattilaisten koulutushanke Pohjois-Somaliassa, kolmas vaihe

Kuvaus

Hankkeessa koulutetaan Somalimaan ja Puntmaan terveysammattilaisia tuottamaan laadukkaita julkisia terveyspalveluita sekä hallinnoimaan terveyssektorin resursseja. Kouluttajina toimivat pääasiassa Suomen somalidiasporan terveysasiantuntijat, jotka työn ohessa opettavat paikallisia terveysammattilaisia kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, terveysviranomaisia sekä terveysalan kouluttajia. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja lasten terveyspalveluihin. Pitkällä aikavälillä projektin toivotaan vaikuttavan siihen, että väestön ja erityisesti naisten ja lasten terveydentila paranee. Hankkeen toteuttaja on IOM (International Office for Migration) ja se perustuu MIDA (Migration for Development in Africa) ohjelmakonseptiin. Hankkeen kokonaisrahoitus lisärahoituksen jälkeen on 3 100 000 euroa vuosina 2014-2016. Hanke alkoi vuonna 2008 ja merkittävin saavutus on ollut yli 700 terveysalan työntekijän lisäkoulutus. Hankkeen saavutuksena voidaan myös pitää sitä, että Somalimaan lainsäädäntöön lisättiin terveysalan ammattilaisille velvollisuus akkreditoitua, sillä hankkeen kautta rekrytoitu asiantuntija veti lain valmistelua johtavaa tiimiä. Lisäksi toisen hankkeen asiantuntijan avulla Hargeishan sairaalaan on perustettu hemodialyysiosasto, teho-osasto ja hammashoitola, jotka ovat ensimmäisiä Somaliassa julkisella sektorilla näitä palveluita tarjoavia osastoja.

Rahoituspäätös  15.12.2014

700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lääketieteellinen koulutus 80%
  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Kv siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311708

Tunnus

UHA2014-047016

Sivua muokattu

19.12.2014