Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.12.2012

Kansallisen kapasiteetin vahvistaminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi rikosten ehkäisyn ja rikosoikeuden alla

Kuvaus

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen hanke on osa YK:n huume- ja rikostomiston rikosten ehkäisyn ja rikosoikeudellisten reformien ohjelmaa. Tavoitteena on tuoda tasa-arvo ulottuvuus näkyväksi osaksi rikosten torjuntaa ja rikosoikeudellista järjestelmää. Hankeen avulla luodaan tietopohja ja välineet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi lainkäyttö- ja hallintoviranomaisille. Hanke sisältää tarpeiden kartoituksen ja teknisen avun valikoiduissa maissa. Välineitä on tarkoitus käyttää tämän lisäksi muissa UNODCin teknisen avun ohjelmissa. Hankeelle esitetään yhteensä 1, 5 miljoonan euron tukea vuosille 2013-2015lla. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,5 miljoonaa USD.

Rahoituspäätös  27.12.2012

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 40%
  • Tilastoalan kapasiteetin kehittäminen 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892115

Tunnus

UHA2012-005061

Sivua muokattu

06.09.2013