Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.11.2016

MAG/Humanitaarinen miinatoiminta Irakissa ja Syyriassa

Kuvaus

Mines Advisory Group (MAG) -järjestön hanke käytää yhdistettyä, alueellista lähestymistapaa lievittääkseen ISILin toiminnan luomaa systemaattista räjähdeuhkaa sekä Irakissa että Syyriassa. Improvisoidut räjähteet, miinat, ansoitukset ja räjähtämättömät jäänteet luovat merkittävän uhkan paluumuuttajille ja humanitaarisen avun antajille sekä estävät alueen vakauttamista ja jälleenrakentamista. MAG toteuttaa ISILiltä vapautetuilla alueilla Pohjois-Irakissa ja Koillis-Syyriassa 1) teknistä kartoitusta ja kohdistettua räjähteiden raivausta sekä 2) miinariskien koulutusta ja ei-teknistä kartoitustyötä. Projekti 1) tukee vakautta ja sosioekonomista jälleenrakentamista vapauttamalla maa-alueita tuottavaan käyttöön, 2) parantaa henkilökohtaista turvallisuutta kohderyhmillä lisäämällä tietoisuutta räjähteistä saastuneista alueista sekä raivaamalla alueita sekä 3) vahvistamalla paikallista ja kansallista kapasiteettia vastata miinatoiminnasta. Suorina hyödynsaajina ovat alueelle palaavat naiset, miehet, pojat ja tytöt, mukaan lukien etniset vähemmistöt, kuin myös niin kurdit kuin arabit. MAG rekryitoi paikallisista yhteisöistä niin miehiä kuin naisia miinanraivaajiksi. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020. Suomi tukee hanketta 3 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös  28.11.2016

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maamiinojen raivaus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Mines Advisory Group

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

85301033

Tunnus

UHA2016-005044

Sivua muokattu

23.12.2016