Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.06.2016

Vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista poliittiseen dialogiin ja valtionrakentamisprosessiin ISWA ja Banadirin alueilla

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Somalian kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia ja osallistumista rauhan- ja valtionrakennusprosesseihin ja tukea Somali Impact -sopimuksen ja rauhan- ja valtionrakennuksen tavoitteiden (PSG 1, 2, 3) toteutumista. Tarkoituksena on, että kansalaisyhteiskunnan lisääntynyt näkyvyys, ääni ja yhtenäisempi osallistuvuus tukevat liittovaltion perustuslain toteutusta Interim South West Administrationin sekä Banadirin alueilla. Hankkeen odotettuja tuloksia ovat: - 120 kansalaisjärjestöjen/yhteisön johtajan/ 400 yhteisön jäsenen kansalaiskasvatuksen taso ja vaikuttamistyön taidot ovat parantuneet ja osallistuminen liittovaltion perustuslain toimeenpanoon/viimeistelyyn hoituu koordinoidusti hallituksen kanssa - Kehittyneemmät mekanismit, joiden avulla kansalaisyhteiskunnan osallistaminen liittovaltion perustuslain toteutukseen ja viimeistelyyn voidaan mahdollistaa - Naisilla, nuorilla ja marginalisoiduilla ryhmillä paikallisyhteisön tasolla on parantunut kansalaiskasvatuksen taso ja parempi mahdollisuus osallistua perustuslain viimeistelyprosessiin Tuloksien saavuttamiseksi hankkeen aktiviteetteja ovat mm. kansalaisjärjestöjen vaikuttamistapaamisia kansalaiskasvattamisesta, yhteisiä foorumeja kansalaisjärjestöjen ja hallituksen keskustelukanavaksi ja paikallistason tietouden lisäämistä rauhan- ja valtionrakennusprosesseista sekä perustuslaista esimerkiksi mediakampanjoinnin kautta. Hankkeen kohderyhmänä on 120 kansalaisjärjestön johtajaa (67 on jo olemassa), 200 yhteisön johtajaa (joista 50 naista, 50 nuorta, 50 perinteistä/uskonnollista/klaanijohtajaa), 400 paikallisyhteisöjen jäsentä (100 per kohdealue, ml. naiset, nuoret, vähemmistöklaanit), liittovaltiohallinto ja alueiden paikallishallinnot (väh. 3 per alue). Hyödynsaajia ovat perinteiset ja klaanien johtajat, naiset, nuoret, kansalaisjärjestöjen ammattilaiset, 200 nuorten ryhmää ja yritysyhteisö. Heidän lisäkseen hyödynsaajiin voidaan lukea paikalliset turvallisuusyritykset sekä paikallisyhteisöt, joiden arvioidaan kattavan yli 1,65 miljoonaa ihmistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisjärjestöjen Centre for Research and Dialoguen sekä IIDA Women’s Development Organisationin kanssa.

Rahoituspäätös  30.06.2016

132 984 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311750

Tunnus

UHA2016-001847

Sivua muokattu

18.08.2016