Tuki Geneven aloitteelle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2013

Tuki Geneven aloitteelle

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa julkisuuden tukea Palestiinan ja Israelin väliselle rauhansopimukselle ja siten rohkaista osapuolten johtoa ja suurta yleisöä ottamaan tarvittavat askeleet sopimusta varten. Hankkeessa edistetään vuoropuhelua ja kanssakäymistä palestiinalaisen ja israelilaisen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä ja kytketään molempien osapuolten kohderyhmiä julkiseen keskusteluun rauhanprosessista. Hankkeen toteuttajana on Geneven aloitteen palestiinalainen osapuoli Palestinian Peace Coalition – Geneva Initiative -kansalaisjärjestö, joka toimii yhteistyössä israelilaisen kumppanijärjestön kanssa.

Kohdemaa

Palestiinalaisalue

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 25%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906214

Tunnus

UHA2013-004102

Sivua muokattu

19.11.2013