Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.04.2016

Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Kuvaus

Hankkeella tuetaan Kirkon ulkomaanavun (KUA) toimintaa uskonnollisten ja perinteisten johtajien globaalin rauhanvälitysverkoston (Network for Religious and Traditional Peacemakers) sihteeristönä. Uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkosto on globaali toimija, joka pyrkii tukemaan uskonnollisia ja perinteisiä johtajia heidän rauhantyössään ja edistämään yhteistyötä rauhantoimijoiden välillä. Verkoston toiminta kohdistuu kehitysmaihin.Kyseessä on yksi merkittävimpiä Suomen kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan hankkeita, ja se lisää epäsuorasti tukeamme myös YK:n rauhanvälitystoiminnalle. . Verkosto perustettiin vuonna 2013 YK:n ja muiden relevanttien toimijijoiden (MSU, Religions for Peace, Organization for Islamic Cooperation, KUA). Nämä toimija muodostavat verkoston ydinryhmän, johon KAICIID liittyi vuonna 2015. Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston työ jäsentyy neljän eri kokonaisuuden alle; 1) rauhantyön tuki (Peace Support) 2) inklusiivisuus (Inclusivity) 3) temaattinen asiantuntemus väkivaltaisen ekstremismin torjumisessa ja ennaltaehkäisemissä (Thematic Expertise in PVE) ja 4) Koulutuksen ja työkalujen tarjoaminen rauhantyöhön (Methods and tools). Verkoston aktiviteetit vuonna 2016 pohjaavat 2014 – 2015 prosesseille sekä konsultaatioille eri sidosryhmien kanssa. Verkoston kolme keskeistä tulosta 1. YK:n poliittinen osasto (UNDPA) on hahmottanut vahvemmin uskonnon roolin rauhanvälitystyössä ja toivoo kouluttautumista asiassa. Koulutusta tullaan jatkamaan ja sen kautta on mahdollista tarjota YK-henkilöstölle ja kansainväliselle yhteisölle vahvaa lisäarvoa rauhanvälitystyön perusteiden ymmärtämisessä. 2. Verkoston sihteeristö on pystynyt identifioimaan pääkumppanit sekä kansalaisjärjestö- että valtiotasolta, joiden kanssa yhteistyötä tiivistetään ja joiden kanssa hyvä tulos saadaan aikaan. 3. Verkosto on toimillaan kaventanut eroa naisten ja nuorten sekä uskonnollisten johtajien välillä tukien tahoja olemaan yhdessä vahvemmin mukana rauhanvälitystoiminnassa. Tästä esimerkkinä Verkoston Gender/Inclusivity-työryhmä, joka oli aktiivisesti mukana UNSCR1325-arviointiprosessissa sekä UNSCR2250:n hyväksymisessä vuoden 2015 aikana. Vuoden 2016 budjetissa UM:n osuus on 540 000 euroa ja KUA:n oma osuus 559 530 euroa

Lisätietoa

peacemakersnetwork.org

Rahoituspäätös  21.04.2016

540 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
 • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 35%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 15%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun Säätiö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892283

Tunnus

UHA2016-001855

Sivua muokattu

11.05.2016