Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Aimara-naisten voimaantuminen Bolivian tasangolla (jatko)

Kuvaus

Jatkohankkeessa pyritään naisten voimaantumiseen neljässä Aimara-yhteisössä. Tarkoitus on perustaa juridisia naisjärjestöjä, joiden avulla alueen naiset voivat vaikuttaa paikalliseen hallintoon ja saada rahoitusta omiin projekteihinsa. Aimara -etnisessä ryhmässä, johon hyödynsaajat kuuluvat, vain miehellä on äänioikeus päätöksenteossa. Naisia alistetaan ja heidän työtään (kotona ja yhteisön puolesta) ei arvosteta. Suurin osa tytöistä ei käy peruskoulua loppuun ja kokevat väkivaltaa perheen sisällä. Merkittävä osa naisista ei puhu riittävän hyvin espanjaa ja harvat osavat lukea sitä tyydyttävällä tasolla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin paikallisia naisia maataloustekniikan eri osa-alueilla. Koulutuksen tarkoitus oli varmistaa heille toimeentulo sekä vahvistaa heidän yhteiskunnallista asemaansa yhteisön edessä. Lisäksi järjestettiin juridista koulutusta ihmisoikeuksista aimara-naisille. Yhteisöjen miehille pidettiin kursseja tasa-arvosta. Lisäksi järjestettiin yhteisön päättäjien kanssa koulutuksen suorittaneille naisille todistusten jako, mikä vahvisti heidän arvoaan ja osaamistaan yhteisön silmissä. Jatkohankkeen tavoitteet ovat: 1. Vahvistaa niitä 3 naisjärjestöä (1 per yhteisö), jotka syntyivät hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana ja saada neljäs järjestö perustettua uudessa yhteisössä. 2. Tehdä järjestöistä oikeussubjekteja, joilla on juridinen valta yhteisöissä. 3. Antaa koulutusta ja valmiudet, jotta nämä naisjärjestöt voisivat itsenäisesti valmistella mikroprojekteja, tehdä rahahakemuksia paikallishallinnolle, esittää naisten tarpeita ja toiveita yhteisösuunnittelmissa jne 4. Jatkaa maatalouskoulutusta koskien vihannesten tuotantoa ja prosessointia. Tällä tavalla varmistetaan naisille parempi toimeentulo sekä parannetaan naisten arvostusta yhteisön silmissä. Tämä vahvistaa heidän omanarvontuntoaan, yhteiskunnallista asemaansa ja mahdollisuuksiaan toimia tasavertaisina henkilöinä yhteisössään.

Myönnöt

 • 2017: 37 507 €
 • 2018: 37 507 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Ympäristöapu
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Maatalouden kehittäminen 40%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 40%
 • Ruokakasvien tuotanto 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Inter-Cultur ry
 • Asociación Civil AYNI
 • Asociación Civil AYNI

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

42803305

Tunnus

UHA2016-002707

Sivua muokattu

16.02.2017