Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.02.2017

Keuhkoterveyden edistäminen Keski-Aasiassa 2017-2020

Kuvaus

Tupakan käyttö on yleistä Keski-Aasian maissa ja tietoisuus sen terveysvaikutuksista heikkoa. Kirgisia, Tadžikistan ja Uzbekistan ovat alueen köyhimmät valtiot ja paikalliset resurssit ovat niukat. Tupakan käytöstä johtuva sairastavuus ja lisääntynyt kuolleisuus voidaan kääntää laskuun ainoastaan kokonaisvaltaisen tupakkapolitiikan avulla mukaan lukien toimet ruohonjuuritasolla. Filha on kehittänyt yhteisöperusteisen tupakkatyön mallin Kirgisian neljällä alueella (Tšyi, Naryn, Talas, Yssyk-Köl 2011-2016) WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) mukaisesti. Työn tulokset ovat rohkaisevia ja kehitetty malli on otettu osaksi Kirgisian tarttumattomien tautien (NCD) strategiaa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yhteiskunnan avainryhmiä (perhelääkäreitä, opettajia, koululaisia, kyläterveyskomiteoita, mediaa, paikallishallintoa) tupakkakysymyksissä (tupakkalainsäädäntö, ennaltaehkäisy, tupakoinnin lopettaminen, tupakkariippuvuuden hoito) ja siten parantaa kansan tietoisuutta, vaikuttaa asenteisiin ja tukea tupakoinnin lopettamista. Jatkuvuuden turvaamiseksi toimet on sisällytetty terveydenhuollon olemassa oleviin rakenteisiin ja rutiineihin. Kirgisialaisia asiantuntijoita käytetään apuna ja kouluttajina myös muissa Keski-Aasian maissa. Hankkeen viimeinen vaihe Kirgisiassa kattaa maan eteläosan kolme aluetta (Oš, Žalal-Abad, Batken) samoin kuin jatkuvuuden turvaamisen valtakunnallisesti. Filha jatkaa keskusteluja tadžikistanilaisten ja uzbekistanilaisten kumppanien ja WHO:n maatoimistojen kanssa koskien toimia näissä maissa ja hanketyön koordinointia. UM:n hanketuki ei riitä Kirgisian mallin täydelliseen integroimiseen Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa mutta on kuitenkin ratkaisevaa työn aloittamiseksi ruohonjuuritasolla. Filha hakee lisärahoitusta erityistarpeisiin Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa kansainvälisiltä rahoittajilta. Hankkeen tuloksena syntyy Keski-Aasian maiden tupakka-asiantuntijoiden verkosto, johon kuuluu sekä viranomaisia että kansalaisjärjestöjen edustajia.

Myönnöt

 • 2017: 99 928 €
 • 2018: 129 716 €
 • 2019: 123 811 €
 • 2020: 126 463 €

Toimiala

 • Terveysalan koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Finnish Lung Health Association (Filha ry)
 • Republican Health Promotion Center
 • National Association of Family Medicine Workers of the Republic of Tajikistan

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

67302601

Tunnus

UHA2016-002709

Sivua muokattu

14.02.2017