Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.06.2014

Opetussektorin tuki, vaihe V

Kuvaus

Miehitetyn Palestiinalaisalueen opetussektorille suunnattu yhdeksän miljoonan euron sektoribudjettituki vuosina 2014 - 2016. Sektoribudjettitukijärjestelyyn osallistuvat myös Belgia, Irlanti, Norja ja Saksa. Tuella Suomi tukee miehitetyn Palestiinalaisalueen opetussektorin kokonaisvaltaista kehitystä. Tuen tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen ja haavoittuvien ryhmien tarpeiden huomioiminen opetuksessa. Edellisellä tukikaudella (2010 - 2013) edistystä on tapahtunut erityisesti koulutuksen saavuttamisen ja opettajien kouluttamisen osalta. Oikeus oppimiseen on keskeinen ihmisoikeus ja tuella halutaan taata palestiinalaislasten tasa-arvoinen pääsy koulutukseen. Rahallinen tuki kohdistuu muun muassa opetusmenetelmien kehittämistyöhön, opettajien kouluttamiseen ja osaamisen vahvistamiseen sekä kouluverkoston ja sen hallinnon tehostamiseen. Tuen pääasialliset hyödynsaajat ovat palestiinalaiset lapset ja nuoret.

Rahoituspäätös  19.06.2014

9 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 15%
  • Opetuksen infrastruktuuri 15%
  • Ala-asteen opetus 70%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906218

Tunnus

UHA2014-011150

Sivua muokattu

07.07.2014