Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.06.2014

Merentutkimuksen IKI-hanke

Kuvaus

Suomen ympäristökeskus SYKE on toteuttanut vuodesta 2012 merentutkimuksen IKI-hanketta (Marinam) Namibian kalastus- ja merivarojenministeriön (MFMR) alaisen Namibian merentutkimuskeskuksen (NatMIRC) kanssa. Hanke jatkuu vuoteen 2015. IKI-hanke käynnistettiin täydentämään Suomen korkotukiluottohanketta, jolla Namibia hankki Suomesta STX:n telakalta merentutkimusaluksen. Marinam-hankkeen pääasiallisena tavoitteena on, että Namibian kalavarantojen sääntely perustuu asianmukaiseen tieteelliseen tietoon. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että merentutkimusalusta käytetään tehokkaasti. Miehistön koulutus on tässä avainasemassa, ja osana hanketta Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK on kouluttanut miehistöä aluksen käyttämisessä. SAMK-komponentti sisällytettiin hankkeeseen namibialaisten toiveesta. IKI-hankkeen SAMK-komponentin tavoitteena on tutkimusaluksen tehokas ja turvallinen käyttö. Koulutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta samalla on ilmennyt tarve lisäkoulutukselle. Aluksen miehistön lisäkoulutusta puoltaa myös korkotukihankkeesta tehty evaluaatio. SAMK-komponentti vaikuttaa koko IKI-hankkeen tavoitteen saavuttamiseen ja merentutkimusaluksen tehokkaaseen hyödyntämiseen, joten lisäkoulutuksen järjestäminen on perusteltua.

Rahoituspäätös  26.06.2014

155 406 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Kalataloustutkimus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28115408

Tunnus

UHA2014-013325

Sivua muokattu

04.07.2014