Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.05.2016

Terveysalan ammattilaisten koulutushanke Pohjois-Somaliassa, kolmas vaihe (2. lisämyöntö)

Kuvaus

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n (International Organization for Migration) toteuttama MIDA Finnsom Health -terveysalan koulutushanke pyrkii kasvattamaan etenkin Somali-viranomaisten ja terveysalan instituutioiden kapasiteettia. Hankkeessa koulutetaan Somalimaan ja Puntmaan terveysalan ammattilaisia tuottamaan laadukkaita julkisia terveyspalveluita sekä hallinnoimaan terveyssektorin resursseja. Kouluttajina toimivat pääasiassa Suomen somalidiasporan terveysasiantuntijat, jotka työn ohessa opettavat paikallisia terveysammattilaisia kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, terveysviranomaisia sekä terveysalan kouluttajia. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja lasten terveyspalveluihin. Pitkällä aikavälillä projektin toivotaan vaikuttavan siihen, että väestön ja erityisesti naisten ja lasten terveydentila paranee. Hanke perustuu IOM:n MIDA (Migration for Development in Africa) -ohjelmakonseptiin, jossa diasporan edustajien asiantuntemusta käytetään entisen kotimaansa kapasiteetin vahvistamiseen eri sektoreilla. Pohjois-Somalian MIDA-hanke alkoi vuonna 2008 ja hankkeen avulla Somalimaan ja Puntmaan suurimpien terveydenhoitoalan instituutioiden kapasiteettia on vahvistettu merkittävästi. Hankkeen tukemia asiantuntijoita on työskennellyt esimerkiksi terveysministeriöissä, ministeriön alaisissa virastoissa, alueiden suurimmissa sairaaloissa ja terveydenhoitoalan koulutusta tarjoavissa instituutioissa. Hankkeen aikana on esimerkiksi koulutettu yli 700 terveysalan työntekijää. Lisäksi hankkeen asiantuntijoiden avulla Hargeisan sairaalaan on myös perustettu muun muassa hemodialyysiosasto, teho-osasto ja hammashoitola, ja näihin on koulutettu osaava henkilökunta. Kyseiset osastot ovat ensimmäisiä Somaliassa julkisella sektorilla näitä palveluita tarjoavia osastoja. Hankkeen saavutuksena voidaan myös pitää esimerkiksi sitä, että Somalimaan lainsäädäntöön lisättiin terveysalan ammattilaisille velvollisuus akkreditoitua, sillä hankkeen kautta rekrytoitu asiantuntija johti lain valmistelua sekä Somaliland National Health Professions Commissionin (NHPC) perustanutta tiimiä. Hankkeen asiantuntijat ovat myös osallistuneet terveysalan koulutuksen opetussuunnitelmien luomiseen. Esitetään, että laaturyhmä puoltaa 300 000 euron lisärahoituksen hankkeen III vaiheelle vuosiksi, jolla katetaan hankkeen kestävyyttä vahvistavia ydintoimintoja heinäkuusta 2016 maaliskuuhun 2017.

Rahoituspäätös  24.05.2016

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis- ja lapsiterveys

Toimiala

  • Lääketieteellinen koulutus 80%
  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311708

Tunnus

UHA2016-001820

Sivua muokattu

03.06.2016