Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2014

Tuki Maailmanpankin devoluutiorahastolle

Kuvaus

Maailmanpankin hallinnoima Kenian aluehallintorahasto (Kenya Decolution Partnership Facility, KDPF) vahvistaa maan uutta hajautettua hallintojärjestelmää ja tukee aluehallintoja niiden uusien tehtävien hoitamisessa. Rahaston tarkoituksena on varmistaa, että 1) viranomaiset kykenevät tarjoamaan kaikille kansalaisille kuuluvat palvelut ja 2) kaikilla kenialaisilla on mahdollisuus osallistua valtionhallinnon suunnitteluun ja päätöksentekoon. Näin rahasto lisää kenialaisten yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä ja vahvistaa viranomaisten vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta. Ohjelman budjetti vuosille 2015-2017 on 11,4 MUSD ja Suomen lisäksi sitä aikovat rahoittaa DFID, USAid, EU ja Ruotsi. Suomen rahoitusosuus on 2 MEUR vuosille 2015-2017.

Rahoituspäätös  05.12.2014

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821176

Tunnus

UHA2014-044039

Sivua muokattu

18.12.2014